MRiRW - LIR
BeatriceBB /Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 19 Grudnia 2020

"Sytuacja cenowa może jeszcze ulec zmianie". MRiRW odpowiada na apel Lubelskiej Izby Rolniczej

Pandemia koronawirusa odbija się na wielu branżach. W związku z sytuacją producentów chmielu, Lubelska Izba Rolnicza zwróciła się o uruchomienie dla nich pomocy w ramach Tarczy antykryzysowej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało właśnie na apel. Wiadomo, czy producenci mogą liczyć na pomoc.

Na początku listopada bieżącego roku Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej zaapelował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc dla producentów chmielu w Polsce.

- Niskie ceny na skupie to efekt kryzysu, który wywołany jest trwająca pandemia koronawirusa COVID-19. Obecnie ceny na skupach kształtują się w granicach ok. 16 zł/kg szyszek chmielowych. W Iatach ubiegłych średnie ceny na skupie w zależności od odmiany kształtowały się na poziomie 22-27 zł/kg - napisała LIR.

Wśród problemów, z jakimi borykali się w tym roku były nie tylko niekorzystne warunki atmosferyczne, niższe plony, ale także brak pracowników sezonowych.

- Dlatego też Zarząd Lubelskiej lzbγ RoIniczej zwraca się z wnioskiem, o uruchomienie Przez Rząd PoIski dodatkowej pomocy dla producentów chmielu dotkniętych skutkami pandemii COVID -19 - zaapelowano.

Ogromny pożar strawił dorobek rolnika. Straty liczone w setkach tysięcy złotychOgromny pożar strawił dorobek rolnika. Straty liczone w setkach tysięcy złotychCzytaj dalej

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. pomocy dla producentów chmielu

- W odniesieniu do sytuacji na rynku chmielu informuję, że w ostatnich latach odnotowuje się trend wzrostowy powierzchni uprawy chmielu, zarówno odmian goryczkowych jak i aromatycznych, zwiększa się także liczba plantatorów, a zatem i podaż chmielu na rynku. Do zwiększenia upraw zachęcały plantatorów korzystne ceny chmielu w ostatnich latach - pojawiło się w odpowiedzi z MRiRW.

MRiRW w odpowiedzi zaznaczyło, że w ostatnich latach wzrosła powierzchnia upraw chmielu w Polsce.

- W latach 2017-2019 powierzchnia uprawy chmielu zwiększyła się o ok. 15% w stosunku do średniej z lat 2014-2016. Średnie zbiory chmielu w latach 2017-2019 były większe o ok. 35% od średnich zbiorów z lat 2014-2016. Według wstępnych danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, za październik 2020 r., tj. z początków skupu chmielu z tegorocznych zbiorów:

- średnia cena netto skupu szyszek chmielu aromatycznego wynosi 21,45 zł/ kg, tj. o 0,6 %
więcej niż przed rokiem,
- średnia cena netto skupu szyszek chmielu goryczkowego wynosi 19,63 zł/kg i jest mniejsza
w porównaniu z rokiem ubiegłym o ok. 2,2% - zaznaczyło MRiRW.

Patrząc na te dane widać, że ceny skupu chmielu w październiku bieżącego roku nie uległo znaczącym spadkom, porównując dane z poprzedniego roku.

MRiRW nadal będzie analizować sytuację cenową

- Należy jednak zauważyć, że są to dane z początku skupu chmielu z roku 2020 (dwie duże firmy rozpoczęły skup dopiero w listopadzie), zatem sytuacja cenowa może jeszcze ulec zmianie. Dodatkowo należy również zaznaczyć, że jest to skup kontraktacyjny, czyli umowy były zawarte z dużym wyprzedzeniem, tj. jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19.

W odniesieniu do wszystkich informacji wymienionych wyżej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaznaczyło, że w dalszym ciągu będzie analizować sytuację.

- Niezależnie od powyższego odnotowuje się spadek sprzedaży piwa z uwagi na COVID-19, co może przełożyć się na zapotrzebowanie na produkty chmielowe w późniejszym okresie. Przedstawiając powyższe, MRiRW nadal będzie analizowało sytuację cenową i skupową na
rynku chmielu, pod kątem ewentualnej potrzeby wsparcia plantatorów - zaznaczono.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Lubelska Izba Rolnicza

Następny artykuł