opłata targowa
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Magdalena Więckowska - 16 Stycznia 2021

Zmiany ws. opłaty targowej i podatku od nieruchomości. Wszystko od stycznia

Opłata targowa nie będzie pobierana przez cały 2021 rok, co z pewnością jest dobrą wiadomością dla wielu rolników. Co więcej, przez kolejnych dwanaście miesięcy gminy mogą decydować o przedłużeniu terminów uiszczania płatności podatku od nieruchomości, a nawet od niego zwalniać.

Uchylenie opłaty targowej i zmiany na polu płatności rat podatku od nieruchomości podyktowane są negatywnymi zmianami, które dotknęły gospodarkę w 2020 roku w wyniku pandemii koronawirusa.

Opłata targowa - zmiany

Początek 2021 roku, w obliczu negatywnych wydarzeń z ubiegłego roku, przynosi iskierkę zadowolenia. W grudniu 2020 roku uchwalono nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, innych chorób zakaźnych, a przede wszystkim - ich efektów w postaci kryzysu ekonomicznego.

Wiadomo, że zgodnie z zapisami nowelizacji od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku będzie wstrzymane pobieranie opłaty targowej.

Jak podaje poradnikprzedsiebiorcy.pl jest to danina, której uiszczenie wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W zawartym w niej artykule 15 czytamy:

Ciężarówka ze 198 świniami wjechała do rowu. Kwik rozpaczy na MazowszuCiężarówka ze 198 świniami wjechała do rowu. Kwik rozpaczy na MazowszuCzytaj dalej

"(...)rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.(...)"

Teraz wiemy, że do końca 2021 roku osoby sprzedające swoje towary na targach i bazarach nie będą musiały myśleć o dodatkowych wydatkach.

Jak podaje PAP, lokalne samorządy za brak wpływów z racji opłaty targowej otrzymają rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Podatek od nieruchomości

Ta sama nowelizacja, która wprowadziła zawieszenie poboru opłaty targowej przewiduje kolejną możliwość, jaką jest zwolnienie z podatku od nieruchomości za wybrane miesiące lub przedłużenie terminu płatności rat podatku.

Ostateczna decyzja będzie należała tutaj do władz gminnych, jednakże nowelizacja jest adresowana do przedsiębiorców, których płynność finansowa ucierpiała wskutek efektów pandemii koronawirusa.

Zwolnienia od podatku będą mogły obowiązywać grunty, budynki i budowle, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości będzie mogło być przedłużone do 31 grudnia 2021 roku.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Następny artykuł