Pieniądze - dotacje
rolnikinfo.pl
Autor Aneta Wasilewska - 4 Listopada 2020

Straty są ogromne, ale ubezpieczeń nie będzie. Znamy ostateczne stanowisko resortu rolnictwa

Niestety, pomimo wielu apeli decyzja zapadła. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obrało ostateczne stanowisko w sprawie wypłaty pieniędzy z tytułu ubezpieczeń.

Pieniądze w ramach ubezpieczenia pomimo apeli nie będą wypłacane. Decyzja w sprawie została przekazana dziś przez resort rolnictwa.

Ubezpieczenia w rolnictwie się zmieniają, ale jedno jest pewne

Jak można dowiedzieć się z informacji, którymi podzielił się resort rolnictwa, obecnie trwają prace nad szeregiem zmian, które pojawią się w systemie ubezpieczeń rolników. I już wiadomo, że jednym z zapisów nie będzie to, o co starał się Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Mianowicie,chodzi o uwzględnienie w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczaniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ubezpieczenia szkód spowodowanych przez zwierzęta, które nie podlegają ochronie zgodnie z przepisami unijnymi.

Przypomnijmy, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zabiegał o taką możliwość i apelował w sprawie do Ministerstwa Rolnictwa już w połowie ubiegłego miesiąca. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi przekazał, że zgodnie z wytycznymi UE w spawie pomocy państwa dla sektorów rolnych i leśnych na lata 2014–2020 (Dz. Urz. UE 2014 C 204 str. 1) przewidywana jest możliwość udzielania pomocy ze środków publicznych w formie dopłat do składek ubezpieczeń producentów rolnych ze względu na szkody poniesione jedynie przez zwierzęta chronione.

A patrząc na wytyczne, zwierzęta chronione, są to te, które według Unii Europejskiej i prawodawstwem krajowym, podlegają ochronione.

- Zatem w trakcie aktualnie trwających prac nad systemem ubezpieczeń w rolnictwie nie jest brane pod uwagę uwzględnienie w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczaniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich możliwości ubezpieczenia szkód spowodowanych przez zwierzęta, które nie podlegają ochronie zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi - przekazano w piśmie do KRIR.

Rolnicy w coraz trudniejszej sytuacji

Niestety, w tym momencie rolnicy zmagają się z ogromną plagą myszy w Polsce. Obecnie coraz ciężej walczy się z nimi samodzielnie. Uprawy są zagrożone i nic nie zapowiada, by sytuacja mogła się niedługo zmienić. Pieniądze z ubezpieczeń nie będą wypłacane, możliwe, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmie inne kroki, by opanować sytuację.

Źródło: WPR, Farmer

Następny artykuł