pieniądze
Piotr Czerwiński / unsplash.com
Autor Magdalena Więckowska - 13 Października 2020

Od 15 października dodatkowe pieniądze. Trzeba jedynie złożyć wniosek

Pieniądze mogą trafić do kieszeni mieszkańców wsi i małych miejscowości już od 15 października 2020 r. Chodzi o dodatkowe świadczenia postojowe pochodzące z ZUS. Ustawa przewidująca fundusze na ten cel weszła w życie 9 października 2020 r., o czym poinformował rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Do kogo adresowana jest pomoc finansowa?

Pieniądze będą należały się tym osobom, które są przedsiębiorcami działającymi w branży turystycznej. Oznacza to, że spora liczba osób mieszkających w małych ośrodkach miejskich i wiejskich będzie mogła liczyć na finansowe wsparcie ze strony państw.

Pieniądze na dobry cel

Agenci i przewodnicy turystyczni mogą od 15 października 2020 r. składać wnioski o dodatkowe fundusze na cele postojowe na Platformie Usług Elektronicznych. 9 października weszła w życie nowa ustawa mająca przeciwdziałać społeczno-gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Państwu zależy na tym, by uszczerbek finansowy obywateli był jak najmniejszy. Nie można jednak stawiać interesu ekonomicznego wyżej niż ludzkie zdrowie. Z potrzeby zrównoważenia tych dwóch czynników powstała opisywana nowelizacja ustawy.

Nowe zapisy starej ustawy

W nowelizacji ustawy czytamy, że agenci turystyczni zostają uwzględnieni jako osoby uprawnione do dodatkowego świadczenia postojowego. Poprzednia ustawa o podobnym kształcie (z 17 września 2020 r.) nie posiadała tego zapisu. Na dodatkowe fundusze mogą liczyć agenci turystyczni, którzy rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą przed kwietniem 2020 r., mieszkają na terenie Polski i mają polskie obywatelstwo (lub unijne lub Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi w Polsce). Dodatkowo osoba ubiegająca się o pieniądze nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (poza emerytalnymi i rentowymi) i odnotowała pogorszenie ekonomicznego stanu swojej działalności na skutek pandemii koronawirusa.

Następny artykuł