pieniądze
East News / Arkadiusz Ziolek
Autor Magdalena Więckowska - 18 Listopada 2020

Jeszcze 36 dni na wnioskowanie o dodatkowe pieniądze. Wsparcie na własną inwestycję

Pieniądze w ramach dopłat na działalność pozarolniczą można dostać m. in. do 24 grudnia. Jest to pomoc na tzw. “Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Pierwotnie wnioski można było składać do 24 listopada, lecz ARiMR zdecydował się na wydłużenie terminu o miesiąc. Nie jest to jedyny rodzaj pomocy w ramach dotacji na działalność pozarolniczą dla mieszkańców wsi.

Pieniądze mogą być pomocne do rozszerzenia działalności i wykorzystania potencjału wielu gospodarstw wiejskich. Rolnicy, którzy mają głowy pełne pomysłów mogą zgłaszać się z projektami do lokalnych biur ARiMR.

Pieniądze na działalność pozarolniczą

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi, istnieją trzy działania w ramach otwarcia działalności pozarolniczej, na które rolnicy mogą otrzymać specjalne dotacje.

Jest to: “Działanie w ramach tworzenia grup producentów i organizacji producentów” (gdzie nabór wniosków trwa do 30 listopada 2020 roku), “Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” (wnioski można składać do 31 grudnia 2020 roku) oraz wspomniane “Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

To ostatnie działanie może być dotowane na podstawie wniosków, które można składać do 24 grudnia 2020 roku.

Co liczy się dla Polaków

Inicjatywy dotowane przez ARiMR mają wspierać krótkie łańcuchy dostaw, lokalną żywność i małe przetwórstwo.

Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi tego, co chcą spożywać - a ich oczekiwania mogą być spełnione dzięki zdrowym, lokalnym produktom spożywczym.

Komisja Europejska przeprowadziła sondaż wśród Polaków, pytając: “czy ważne jest dla ciebie, by produkt spożywczy pochodził z krótkiego łańcucha dostaw?”.

Jak się okazuje, aż 41% mieszkańców Polski stwierdziło, że jest to dla nich bardzo istotna kwestia.

Kolejnych 45% osób przyznało, że jest to dla nich dość ważne.

Dla porównania: jedynie 8% ankietowanych wyznało, że długość łańcucha dostaw nie ma dla nich większego znaczenia, a zaledwie 3% powiedziało, że w ogóle ich to nie interesuje.

Jak widać Polacy są coraz bardziej świadomi swoich wyborów konsumenckich, a co za tym idzie - wymagają lepszej jakościowo żywności. Jest to niewątpliwie szansa, którą mogą z powodzeniem wykorzystać polscy rolnicy.

Następny artykuł