pieniądze
Arkadiusz Ziolek / East News
Autor Magdalena Więckowska - 26 Listopada 2020

Wielka radość dla rodziców: zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał dłużej. Znamy datę

Pieniądze z zasiłku opiekuńczego dla rolników-rodziców będą wypłacane dłużej, niż było to pierwotnie planowane - dowiadujemy się z nowego projektu rozporządzenia, które umieszczono w wykazie prac legislacyjnych rządu. Jest to zasiłek dla osób, których dzieci nie chodzą do żłobka, przedszkola lub szkoły i muszą sprawować opiekę nad nimi osobiście.

Pieniądze z zasiłku dostawać mogą ubezpieczeni rolnicy do 24 grudnia. Data ta została przesunięta z pierwotnego dnia 29 listopada.

Zasiłek opiekuńczy dla rolników

Dla wszystkich rolników ubezpieczonych w KRUS i ich domowników przewidziany jest zasiłek opiekuńczy do dnia 29 listopada 2020 roku.

Obecnie wiemy, że do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt, który zakłada wydłużenie tego czasu do 24 grudnia.

Regulacje te zostały ustalone w projekcie rozporządzenia do ustawy z marca 2020 roku, która powstała wskutek reakcji na rosnące zagrożenie epidemiologiczne.

Ma ona na celu przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu koronawirusa, a także innych chorób zakaźnych.

Szczegóły dotyczące zasiłku opiekuńczego

Warto dodać, że zasiłek opiekuńczy przysługuje rolnikom ubezpieczonym w KRUS - nie jest to jednak koniec wymagań.

Rolnicy lub ich domownicy mają prawo do zasiłku, jeśli są postawieni w sytuacji, gdy konieczna jest ich osobista opieka nad dziećmi do lat ośmiu.

Sytuacja ta przedłuża się do pułapu szesnastu lat u dziecka, które ma orzeczenie o niepełnosprawności, do lat osiemnastu, gdy osoba posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także do dwudziestu czterech lat w przypadku posiadania oświadczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Istnieje jednak sytuacja, w której ubezpieczonemu rolnikowi lub jego domownikowi nie będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy.

Ma to miejsce, gdy jeden z rodziców (lub opiekunów prawnych) ma możliwość zapewnienie opieki dziecku - na przykład w przypadku przebywania na urlopie macierzyńskim czy bezrobocia.

Następny artykuł