pieniądze
unsplash.com / Paweł Czerwiński
Autor Magdalena Więckowska - 27 Października 2020

Jeszcze tylko 4 dni. Pieniądze dostaną tylko ci sprytni, którzy zdążą na czas

Pieniądze mogą otrzymać osoby, które nie zapomną, że czas składania rejestru mija w sobotę, 31 października 2020 roku. Jest to niezwykle ważne, bowiem po tym terminie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie zamierza przedłużać terminu składania dokumentów. Hodowcy bydła będą mogli otrzymać płatność dobrostanową do wypasu krów mlecznych, jeśli tylko dostarczą kompletny rejestr wypasów do ARiMR. Może to być znaczna pomoc finansowa dla hodowców bydła mlecznego, więc warto pamiętać o nadchodzącym terminie zamykającym czas przyjmowania rejestrów.

Pieniądze będą przyznane za krowy mleczne, które są w posiadaniu danego hodowcy, również te, które ukończyły dwa lata lub gdy rolnik kupił je w trakcie wypasu. Rejestr wypasu jest precyzyjny, toteż rolnik musi na nim zaznaczyć okres, w którym dana krowa nie była na pastwisku - na przykład z powodu wycielenia się lub przez chorobę.

1. Śmierć przyszła nagle, nic nie można było zrobić. Koszmarna wiadomość, Szczena z "Chłopaków do wzięcia" był zdruzgotany

2. Godziny dla seniorów kuriozalną sytuacją i solą w oku. Sklepy żądają zmian

3. Kary uderzą zapominalskich kierowców. Zaczynają się od 170 złotych, wystarczy zapomnieć o jednym

Pieniądze za bydło mleczne

Rejestr wypasy prowadzony jest w pliku excel od kwietnia do października. Dodatkowo potrzebna jest tzw. karta wprowadzania danych i ich podsumowanie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa preferuje drogę elektroniczną przesyłania wszystkich tych dokumentów - powodem jest nie tylko wygoda obsługi dla rolników i urzędników, ale także ograniczenie niepotrzebnych kontaktów podczas wzrastającej liczby osób zakażonych koronawirusem. Wszystkie zebrane dokumenty dotyczące rejestru wypasu krów mlecznych rolnik powinien przesłać poprzez aplikację eWniosekPlus.

Inne formy przesyłania rejestru wypasu

Drugą możliwością jest przesłanie rejestry wypasu krów jest dostarczenie dokumentacji od kwietnia do października wraz z kartą wprowadzania danych i podsumowaniem w sposób tradycyjny, czyli do siedziby biura powiatowego ARiMR. Jeśli rolnik nie ma możliwości uczynić tego drogą elektroniczną i wszystkie zapisy posiada w wersji papierowej, może je przesłać drogą pocztową lub przekazać przez pełnomocnika.

Kolejną możliwością przesłania rejestru wypasu to złożenie go na stronie internetowe ePUAP lub wysłanie e-mailem na adres biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rolnika. Informacje o tym, jakie biuro znajduje się najbliżej naszego miejsca zamieszkania można sprawdzić na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi.

Warto dodać, że zarówno wersja elektroniczna rejestru wypasu krów mlecznych, jak i wersja papierowa nie wymagają podpisu rolnika.

Następny artykuł