prow
Arkadiusz Ziolek / East News
Autor Magdalena Więckowska - 6 Stycznia 2021

Lista działań, na które rolnik może otrzymać pieniądze z PROW w 2021 roku. Warto korzystać

Budżet PROW na lata 2014-2020 obejmuje jeszcze dotacje na działania, na które można wnioskować jeszcze w 2021 roku. W styczniu kończą się dwa nabory, podobnie rzecz ma się z lutym. Poniżej przedstawiamy wykaz kolejnych działań, na które można otrzymać fundusze z PROW.

PROW na lata 2014-2020 przewiduje dotacje na świadczenie usług dla rolnictwa i inwestycje przeciwsuszowe - termin naboru mija tutaj w styczniu. W lutym mija termin naboru wniosków na inwestycje chroniące wody przed azotanami ze źródeł rolniczych oraz zapobiegające niszczeniu potencjału produkcji rolnej.

PROW i kolejne dotacje

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 posiada jeszcze niewykorzystany budżet, w ramach którego zostaną dofinansowane działania rolników w roku 2021.

Plik z listą naborów z przypisanymi datami przyjmowania wniosków można znaleźć na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto mieć na uwadze, że działania wymienione na rządowej stronie mogą być uzupełniane o kolejne propozycje, na które będą przeznaczone dotacje dla rolników.

Gienek i Andrzej z Gienek i Andrzej z "Rolnicy. Podlasie" zwrócili się do fanów. Liczy się każda pomocCzytaj dalej

Lista działań z PROW 2014-2020 na rok 2021

W poniższej liście w pierwszej kolejności znajduje się nazwa działania, na które przyjmowane są wnioski o dotacje. Po tym umieszczona jest data otwarcia naboru wniosków.

 1. Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej: 2021 r. - nabór ciągły
 2. Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar nawadnianie w gospodarstwie: maj/czerwiec 2021 r.
 3. Restrukturyzacja małych gospodarstw - bez ASF: marzec 2021 r.
 4. Premie dla młodych rolników: marzec 2021 r.
 5. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów: maj 2021 r., październik 2021 r.
 6. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej: wrzesień 2021 r.
 7. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych: listopad 2021 r.
 8. Współpraca: styczeń 2021 r.
 9. Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności: luty 2021 r., maj 2021 r., październik 2021 r.
 10. Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych: luty 2021 r., czerwiec 2021r., wrzesień 2021 r., grudzień 2021 r.
 11. Wsparcie dla szkolenia doradców: marzec 2021 r., listopad 2021 r.
 12. Wsparcie korzystania z usług doradczych: czerwiec 2021 r.
 13. Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości: kwiecień/maj 2021 r., listopad 2021 r.
 14. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa: 15 marca - 15 maja 2021 r.
 15. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska: maj/czerwiec 2021 r., październik/listopad 2021 r.
 16. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych - wsparcie na zalesienie: 1 czerwca - 31 lipca 2021 r.

Warto zaznaczyć, że w przypadku większości wymienionych działań podany jest dopiero termin rozpoczęcia naboru. Daty końcowe przyjmowania wniosków nie są jeszcze w wielu przypadkach ustalone.

PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest obecny w Polsce i innych krajach członkowskich dzięki przepisom Unii Europejskiej.

Rolników wspiera zwłaszcza Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

PROW jest wcielony w całościową politykę rolną kraju i go uzupełnia. Celem dotacji na rzecz rolnictwa jest podniesienie jego konkurencyjności, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na klimat, zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich oraz umiejętne zarządzanie zasobami naturalnymi.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Następny artykuł