Ptasia grypa - informacje
coyot/Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 12 Grudnia 2020

Rozszerzono restrykcje. Następne województwa wykluczone z eksportu do Białorusi

W związku z sytuacją związaną z ptasią grypą w Polsce Białoruś rozszerzyła restrykcje na eksport drobiu. Od wczoraj, 11 grudnia do Białorusi nie pojedzie drób z województwa pomorskiego i mazowieckiego.

Ptasia grypa powoduje, że kraje wprowadzają ograniczenia i szereg restrykcji w związku z eksportem. Niestety, pojawiła się wiadomość, że Białoruś nałożyła zakaz eksportu na kolejne województwa w Polsce. Zakaz 11 grudnia obowiązuje także w województwie mazowieckim i pomorskim.

Białoruś rozszerza restrykcje w związku z ptasią grypą

Do eksportu z województwa mazowieckiego i pomorskiego nie pojedzie: żywy drób, jaja wylęgowe i konsumpcyjne, mięso drobiowe, jaja w proszku, melanż, albuminy i inne produkty spożywcze przetwórstwa jaj kurzych, puch i pierza, niepoddane obróbce (dezynfekcji) trofea myśliwskie dzikich zwierząt, pasze i dodatki paszowe pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (nie włączając w to: mączki rybnej, mączki ze ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych), a także nieprzeznaczone do spożycia surowce pochodzenia zwierzęcego, przeznaczone do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych. pasze i dodatki paszowe pochodzenia roślinnego (oprócz dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych)

Dodatkowo pojawiła się informacja, że wszystkie pozwolenia na eksport towarów na terytorium Republiki Białorusi z województwa mazowieckiego oraz pomorskiego zostały anulowane.

Które towary nie podlegają zakazowi?

W trybie zwykłym przyjmowane są towary, które podlegają kontroli weterynaryjnej, jakie wyjechały z województwa mazowieckiego lub pomorskiego do dnia 10 grudnia 2020 r. włącznie. Co więcej, ograniczenia nie obejmują także poddanej obróbce termicznej śrucie do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt oraz mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.

Po wprowadzeniu restrykcji zakaz eksportu na teren Republiki Białorusi obowiązuje dla województwa wielkopolskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego i lubuskiego, mazowieckiego oraz pomorskiego.

Informacje na temat ptasiej grypy

Ptasia grypa jest choroba niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%.

- Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów grypą ptaków, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów - przypomina GLW.

Wszystkie ptaki, które miały są zakażone, wydzielają znaczne ilości wirusa z kałem, wydzieliną z oczu, wydzieliną z oczu, a także z wydychanym powietrzem.

Na zakażenie ptasią grypą narażone w zróżnicowanym stopniu prawie wszystkie gatunki ptaków domowych i wolno żyjących. Główny Lekarz Weterynarii przekazał, jakie ryzyko występuje odnośnie do różnych gatunków:

  • kury i indyki - duża wrażliwość na zakażenie, występowanie klinicznej postaci choroby;
  • kaczki i gęsi - wrażliwość na zakażenie wszystkimi szczepami wirusa AI, ale tylko niektóre bardzo zjadliwe wirusy wywołują kliniczną postać choroby. Drób wodny uważa się za potencjalny rezerwuar i źródło wirusa dla drobiu;
  • perliczki, przepiórki, bażanty i kuropatwy - wrażliwość podobna jak u kur i indyków;
  • strusie - u strusi występują objawy oddechowe i nerwowe, biegunka, osłabienie i upadki 20-30%. Emu jest mniej wrażliwe, nie występują objawy kliniczne ani upadki;
  • ptaki trzymane w klatkach, włączając papugowate i śpiewające - wirusy AI izolowane na całym świecie od dzikich i egzotycznych ptaków nie były dotąd stwierdzane u ptaków trzymanych w klatkach.

Źródło: Agronews, GLW

Następny artykuł