ptasia grypa
unsplash.com / fot. Michael Anfang
Autor Magdalena Więckowska - 30 Stycznia 2021

Zjadliwa grypa ptaków w powiecie wejherowskim. Kolejny przypadek w 2021 roku

Jedenasty przypadek wysoce zjadliwej ptasiej grypy został zlokalizowany w niewielkim gospodarstwie w miejscowości Warzno, w gminie Szemud, na terenie powiatu wejherowskiego.

O obecności nowego ogniska ptasiej grypy poinformował Główny Lekarz Weterynarii w komunikacie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Ptasia grypa w powiecie wejherowskim

29 stycznia 2021 roku na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pojawił się komunikat o następującej treści:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 11. w 2021 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce, stwierdzonego na postawie wyników badań laboratoryjnych PIWet-PIB Puławy z 26 stycznia br.

Tym razem ognisko nie zostało wykryte na fermie przemysłowej, co może być dobrą informacją z punktu widzenia lekarzy weterynarii. Mniejsza liczba zarażonych zwierząt w obrębie jednej lokalizacji może stanowić mniejsze ryzyko rozniesienia się choroby w okolicy. W komunikacie sprecyzowano:

Odśnieżał drogi ciągnikiem. Niebezpieczny finał prac na LubelszczyźnieOdśnieżał drogi ciągnikiem. Niebezpieczny finał prac na LubelszczyźnieCzytaj dalej

Ognisko HPAI nr 11 w 2021 r. stwierdzono w gospodarstwie niekomercyjnym utrzymującym 27 kur niosek. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Warzno, w gminie Szemud, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

Dalsze postępowanie w przypadku ptasiej grypy

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii na końcu informuje:

W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. Wokół ogniska choroby w promieniu 10 km zostały wyznaczone obszary zapowietrzone i zagrożone.

We wspomnianym rozporządzeniu wyjaśniono, o jakie procedury zwalczania grypy ptaków chodzi:

Powiatowy lekarz weterynarii, po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków, podejmuje niezwłocznie następujące czynności mające na celu wykrycie albo wykluczenie tej choroby: (...) niezwłocznie obejmuje gospodarstwo nadzorem urzędowym; przeprowadza dochodzenie epizootyczne; (...) ; zakazuje przemieszczania: a) drobiu lub innych ptaków z gospodarstwa i do gospodarstwa, b) jaj z gospodarstwa.

Dodatkowo właściciel musi dokonać spisu wszystkich zwierząt (ptaków i ssaków) w swoim gospodarstwie i codziennie go aktualizować w przypadku odkrycia kolejnych padłych zwierząt.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

źródło: wetgiw.gov.pl

Następny artykuł