PZŁ - Akt Prawny
diema/Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 25 Stycznia 2021

Długo oczekiwany akt prawny. Procedura dzierżawy obwodów łowieckich ruszyła

Polski Związek Łowiecki doczekał się aktu prawnego, zgodnie z którym rozpoczynać się może zawieranie nowych umów mów dzierżaw obwodów łowieckich. Procedury są ważne także z punktu widzenia rolników.

- W Dzienniku Ustaw pod pozycją 139 ukazało się datowane na dzień 18 stycznia 2021 r. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców - przekazał 21 stycznia Polski Związek Łowiecki.

Na ten akt prawny czekano od dawna, a umożliwia on rozpoczęcie procedury zawierania nowych umów dzierżaw obwodów łowieckich, co jest ważne nie tylko dla wszystkich członków kół łowieckich, ale i dla rolników.

PZŁ zwraca uwagę na niezwykle ważną kwestię

Polski Związek Łowiecki zwrócił także uwagę na ważne kwestie, które wynikają z nowego aktu prawnego.

- Nad wyraz istotne są przy tym terminy składania wniosków, co jest uzależnione od tego czy na terenie danego województwa sejmik uchwalił już podział na nowe obwody łowieckie. Nowy podział oznacza utworzenie nowych obwodów łowieckich i to nawet wówczas jeśli dotychczasowe granice obwodów nie uległy zmianie - informuje PZŁ.

Nie dostał dofinansowania, dziś się z tego cieszy. Nie dostał dofinansowania, dziś się z tego cieszy. "Sytuacja w rolnictwie jest bardzo niepewna"Czytaj dalej

Nieprzywracane terminy

Warto zapamiętać, że terminy są nieprzywracane, czyli jeśli koło nie dopilnuje terminów, straci swój obwód.

Co więcej, PZŁ informuje, jak działa to w obecnym stanie prawnym.

- W obecnym stanie prawnym sejmiki województw muszą podjąć uchwały w sprawie granic obwodów tak, by weszły one w życie najdalej 31 marca 2021 r., kiedy to z mocy prawa uchylony zostanie dotychczasowy podział województw na obwody łowieckie. Część sejmików stosowne uchwały już podjęła. W przypadku uchwał sejmikowych podjętych do 31 grudnia 2020 r. wnioski kandydatów na dzierżawców obwodów winny być złożone do 15 lutego 2021 r. Jeżeli uchwała sejmiku zostanie podjęta w styczniu 2021 r., wówczas wniosek będzie należało złożyć do końca lutego br. W pozostałych przypadkach na złożenie wniosku będzie 30 dni od dnia utworzenia obwodu, tj. od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie podziału na obwody łowieckie - zaznacza PZŁ.

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzaniu w życie nowej procedury będą przyglądać się rolnicy. Jak przypomina portal Agropolska, już wcześniej zapowiadano sprzeciwy wobec powierzania niektórych terenów pod koła rolnicze, chodzi o te miejsca, w których nie wywiązywano się z wypłacania rekompensat za szkody łowieckie.

Całe rozporządzenie można znaleźć >tutaj<.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Polski Związek Łowiecki, Agropolska

Następny artykuł