Rolnictwo - pieniądze 2021
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 5 Stycznia 2021

Bez uwag do budżetu rolnego na 2021 rok. Wiemy, ile pieniędzy zostanie przeznaczone na rolnictwo

We wtorek Senacka komisja rolnictwa nie zgłosiła poprawek do budżetu rolnego. Oznacza to, że MRiRW w 2021 roku będzie miało do rozdysponowania niemalże 6% budżetu na wydatki całego państwa. Poniżej przekazujemy, ile pieniędzy zostanie przeznaczone na poszczególne działania.

- Senatorowie z komisji rolnictwa nie zgłosili we wtorek uwag do budżetu rolnego na 2021 rok. Wydatki na rolnictwo będące w gestii ministra rolnictwa na 2021 r. bez KRUS, zaplanowane są na poziomie 5 mld 159 mln zł - PAP przekazuje słowa przedstawiciela resortu rolnictwa.

Niemalże 6% wydatków budżetu państwa pójdzie na rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne

Zgodnie ze słowami wicedyrektora Departamentu Finansów i Budżetu MRiRW Krzysztofa Rolczyka, na rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne wydatki w 2021 roku wyniosą łącznie z wydatkami na KRUS 28,9 mld zł. Kwota ta odpowiada dokładnie 5,95 proc. wydatków z całego budżetu państwa.

Co więcej, w bieżącym roku, w porównaniu z ubiegłym zwiększa się kwota na między innymi dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych, szkoły rolnicze i ośrodki doradztwa rolniczego. Na ten cel kwota została zwiększona na 760 mln zł.

- Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne będące w dyspozycji ministra rolnictwa, realizowane w poszczególnych częściach budżetu państwa, łącznie z wydatkami przewidzianymi w rezerwach celowych, mają wynieść 10 mld 68 mln zł. Ponadto, w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 przewidziano wydatki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wysokości ok. 18,9 mld zł - przekazuje PAP.

Całość pieniędzy, które zostaną przydzielone MRiRW wyniosą więc 5 mld 159 mln zł.

Emilka z Emilka z "Rolnicy. Podlasie" przygotowała niespodziankę na Nowy Rok. Fani zachwyceniCzytaj dalej

Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Wydatki zostaną podzielone następująco:

  • 1 mld 352 mln zł - na rolnictwo - z czego: 400 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń rolnych, 342 mln zł na szkoły rolnicze, 71 mln zł na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej, 95,5 mln zł na inne zadania ministra z zakresu rolnictwa, w tym na Program Horyzont 2020.
  • 3 mln 764 mln zł - na rozwój wsi - z czego: 3,4 mld z trafi do ARiMR, 33 mln zł - na działanie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych.

- Na realizację Wspólnej Polityki Rolnej ze środków unijnych zaplanowano 21,1 mld zł - dodaje PAP.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: PAP, Farmer

Następny artykuł