Rolnictwo - projekt nowelizacji ustawy
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 15 Grudnia 2020

Nowelizacja ustawy szansą dla rolników? Możliwe obniżenie kosztów produkcji rolnej o 15%

Zgodnie z oceną skutków regulacji w sprawie projektu nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, dzięki zmianom w poprawie struktury przestrzennej gospodarstw, możliwe będzie poprawienie efektywności ekonomicznej rolnictwa i zmniejszenie kosztów produkcji nawet o ok. 15%.

Projekt nowelizacji ustawy o scaleniu gruntów skierowany został do konsultacji, dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

- Prawidłowa struktura przestrzenna gospodarstw rolnych, którą osiągamy poprzez zastosowanie instytucji scaleń gruntów, jest jednym z podstawowych warunków efektywności ekonomicznej rolnictwa (zmniejszenie odległości działek od siedliska i skrócenie czasu dojazdu może skutkować obniżeniem kosztów produkcji rolnej nawet o ok. 15% - wartość z 2014 r. i 2015 r.) i szansą na korzystanie z osiągnięć współczesnej nauki oraz techniki rolniczej - można przeczytać w omówieniu.

Jeszcze więcej korzyści nie tylko dla rolników

Co więcej, w projekcie zaznaczono, że tworzenie właściwej geometrii działek, będzie ułatwieniem w zakresie innych form działalności gospodarczej. Mowa tu o handlu, przemyśle czy usługach. Projekt nowelizacji ustawy za jeden z głównych celów obrał, poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, infrastruktury drogowej i urządzeń melioracji wodnych.

- Badania wskazują, że gospodarstwa o niekorzystnym rozłogu gruntów mogą tracić nawet do 40% dochodu rolniczego z tytułu złej ich organizacji przestrzennej. Zastosowanie instytucji scaleń i wymian gruntów przyczynia się do zlikwidowania barier rozwojowych poprzez likwidację nadmiernego rozdrobnienia i rozproszenia gruntów gospodarstw rolnych - można przeczytać.

Jechali pociągami z drewnianymi zrębkami. Podczas kontroli wyszło na jaw, co ukrywaliJechali pociągami z drewnianymi zrębkami. Podczas kontroli wyszło na jaw, co ukrywaliCzytaj dalej

O co chodzi ze scalaniem gruntów?

Jeżeli chodzi o scalanie gruntów, to nie zmienia się ani liczba właścicieli, ani prawa własności, ani inne uprawnienia związanie z nieruchomościami. Dzięki scaleniu zmienia się jedynie ukształtowanie przedmiotu tych uprawnień, a więc granic gruntów.

Warto zaznaczyć, że w latach 2004-2019 wykonano scalenia i wymiany gruntów na obszarze 206 470 ha, a zgodnie z danymi z ekspertyz MRiRW, obecnie postępowanie scaleniowe powinno objąć łącznie 2 mln 967 tys. ha gruntów rolnych.

- Natomiast analizy wskazują, że na obszarze kraju, gdzie występuje jeszcze tzw. pierwotna szachownica gruntów (obszar byłego zaboru austriackiego i rosyjskiego) i prace scaleniowe nie były dotąd prowadzone, istnieje potrzeba objęcia scaleniem w pierwszej kolejności obszaru ok. 1 mln ha gruntów - zaznacza portal Gazeta Prawna.

Przyspieszenie prowadzeń scaleniowych

Wejście w życie nowelizacji ustawy przyczyniłoby się także do usprawnienia i przyspieszenia prowadzonych postępowań scaleniowych. Jednym z rozwiązań, które by to umożliwiało, jest wprowadzenie terminów dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg, na wzór specustaw. Oznaczałoby to, że istniałby konkretne ramy czasowe, w których projekt o scaleniu musiałby ostatecznie zostać zatwierdzony.

Co więcej, w projekcie nowelizacji zaznaczono, że wprowadzone zostanie ograniczenie w postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym w uchylaniu decyzji o zatwierdzeniu scalenia lub wymiany gruntów w całości, a także w przypadku gdy wadą dotknięta jest decyzja jedynie w części dotyczącej gruntów niektórych uczestników scalenia lub wymiany.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Gazeta Prawna, Moneypl

Następny artykuł