rolnictwo
unsplash.com / fot. Joshua Lanzarini
Autor Magdalena Więckowska - 22 Stycznia 2021

Dania pokazuje, jak zmieniać rolnictwo. Podjęto zdecydowane kroki

Rolnictwo jest sektorem gospodarki, która ma gigantyczny wpływ na wszystkie inne aspekty działalności człowieka. Dania dostrzega tę prawidłowość i z tego względu zdecydowała się na zdecydowane ograniczenie emisji gazów cieplarnianych produkowanych wskutek działalności rolniczej.

Rolnictwo w Danii będzie przechodziło przez najbliższe lata intensywną renaturację i zalesianie, a rolnicy otrzymają za to stosowne rekompensaty.

Rolnictwo w Danii

Rolnictwo w Danii jest bardzo zaawansowane technologicznie, poza tym jest prowadzone w taki sposób, że jest niezwykle wydajne - kraj ten produkuje trzykrotnie więcej żywności, niż wynika to z zapotrzebowania ludności.

Dodatkowo warto podkreślić, że Dania może się pochwalić jednym z największych na całym świecie odsetkiem gruntów ornych i sadów. Wynosi on aż 63% powierzchni tego niewielkiego kraju. Duński rząd postanowił jednak podjąć radykalną decyzję polegającą na zamianie sporej części użytków rolnych m.in. na lasy.

Jest to program, który ma na celu ochronę klimatu i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (wytwarzanych przez pracę na roli) o 70% w skali lat 1990-2030. Gigantyczne przedsięwzięcie, którego podejmuje się Dania będzie miało jednak zbawienny wpływ na kondycję środowiska.

Wypadek z udziałem mazdy i traktora. Nie do wiary, co zrobił jeden z kierowcówWypadek z udziałem mazdy i traktora. Nie do wiary, co zrobił jeden z kierowcówCzytaj dalej

Program renaturacji i zalesiania

Duński program podzielony jest na etapy: w pierwszym będą likwidowane torfowiska. Nawodnieniu ma być poddanych 4300 hektarów terenów. Wielu rolników jest chętnych do tego, by oddawać swoje użytki na rzecz ich renaturacji. Duński rząd przeznaczył około 81 milionów euro na rekompensaty dla właścicieli przekazanych ziem.

Tereny, które były zmeliorowane mają przestać być użytkowane w taki sposób, by produkować dzięki nim żywność. Dodatkowo na opisywanych obszarach mają również trwać prace mające na celu podniesienie poziomu wody do stanu pierwotnego.

Duński rząd zapewnia, że taka operacja sprawi, iż kraj zapobiegnie emisji około 65 tysięcy ton dwutlenku węgla.

Kolejnym etapem zmian ma być projekt rządu polegający na intensywnych zalesieniach. Co ciekawe, duńscy rolnicy reagują na tę ideę pozytywnie - złożyli oni bowiem aż 479 wniosków o zalesianie w 2020 roku. Warto dodać, iż wartość ta ma charakter wzrostowy - w 2019 roku wniosków było około 50% mniej.

Obiecującą wizją jest twierdzenie duńskiego rządu o tym, iż lasy powiększą się aż o 2300 hektarów, o ile tylko wszystkie planowane nasadzenia zostaną przeprowadzone zgodnie z planem.

Jak widać Dania jest doskonałym przykładem kraju, który potrafi inwestować w rolnictwo w taki sposób, że jest ono niebywale wydajne i pozostawia przestrzeń do minimalizacji jego negatywnych skutków na środowisko naturalne.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

źródło: farmer.pl

Następny artykuł