rolnicy
ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER
Autor Magdalena Więckowska - 7 Stycznia 2021

Stawki zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników. Dane na 2021 rok

Informacja dla rolników dotycząca stawki zwrotu akcyzy za paliwo na 2021 roku została ujawniona już 17 listopada 2020 roku. Przypominamy, na jakich zasadach i komu przysługuje zwrot części kosztów za zakup paliwa na cele rolnicze.

Rolnikom przysługuje zwrot podatku akcyzowego od każdego litra paliwa, które zostało kupione na cele pracy w gospodarstwie. Roczne stawki zwrotu regulowane są przez specjalne rozporządzenia. 1 artykuł projektu rozporządzenia brzmi:

W 2021 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Zwrot pieniędzy dla rolników

Rolnicy mogą cieszyć się ze zwrotu podatku akcyzowego na paliwo. Coroczne rozporządzenie jest wydawane na postawie ustawy z 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego, który zawarty jest w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 2188).

Rozporządzenie wchodzi po 14 dniach od ogłoszenia, zatem w styczniu 2021 roku już w pełni obowiązuje i nie nastąpią w tej kwestii żadne zmiany. Stawka zwrotu została wyliczona na podstawie oszacowanego budżetu na cały 2021 rok. Całkowita kwota, jaką państwo ma zamiar przeznaczyć dla rolników to aż 1 miliard 180 milionów złotych.

Dlaczego rolnicy dostają dopłaty? Nie każdy wie, jaki jest prawdziwy powódDlaczego rolnicy dostają dopłaty? Nie każdy wie, jaki jest prawdziwy powódCzytaj dalej

Szczegóły rozporządzenia

Kto zatem może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego? Do grupy beneficjentów z pewnością będą należeli producenci rolni. Wymogiem jest, by dany producent rolny był osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej, lecz posiadającą gospodarstwo.

Warto od razu dodać, przez co rozumie się termin gospodarstwo rolne: będą to grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, zakrzewione lub zadrzewione. Minimalna wielkość to 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy, nie dotyczy to jednak gruntów przeznaczonych na działalność pozarolniczą.

Kto nie może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego? Będą to producenci rolni, którzy paliwo wykorzystują do prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w sytuacji, gdy więcej niż 50% kapitału zostało utracone, w tym 25% w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku), spółki, w której członkowie mają nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy (i dodatkowo gdy utraciła ona ponad 50% kapitału, w tym 25% w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku), spółki, których sprawozdania finansowe dają przesłanki co do tego, iż wkrótce może ogłosić ona upadłość.

Warto jednak mieć na względzie, że powyższe wyjątki od zwrotu podatku akcyzowego nie dotyczą firm, które funkcjonują krócej niż trzy lata na rynku.

Jakie dokumenty należy złożyć? Będą one dotyczyły ostatnich sześciu miesięcy działalności, a przekazać je należy do wójta, burmistrza lub ewentualnie prezydenta miasta. Potrzebne będą faktury lub ich kopie poświadczające zakup oleju napędowego, a także dodatkowy dokument z ARiMR w przypadku, gdy rolnik posiada jeszcze bydło. Chodzi o zawarcie informacji, ile DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) posiada rolnik.

Od 1 lutego do 1 marca 2021 roku można składać dokumenty o zwrot za podatek akcyzowy z okresu od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku. Drugi termin naboru wniosków to od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku za olej napędowy kupiony od 1 lutego do 31 lipca 2021 roku.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Następny artykuł