Rolnicy - ubezpieczenia
BeatriceBB/Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 11 Października 2020

"System jest mało efektywny i nie sprzyja stabilizacji produkcji rolniczej". NIK przekazało najnowsze dane, rolnicy rzadko korzystają z ubezpieczeń

Rolnicy wciąż rzadko decydują się na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. NIK przekazało najnowsze analizy, wskazując, jakie rozwiązania zostaną wprowadzone, by sytuacja uległa zmianie.

Rolnicy nadal w niewielkim stopniu korzystają z ubezpieczeń. NIK nie ma wątpliwości, że obecny system ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wspierany środkami publicznymi wciąż jest mało efektywny, a także nie sprzyja stabilizacji produkcji rolniczej.

Rolnik załamywał ręce, szacował straty. Sprawą natychmiast zajęła się policjaRolnik załamywał ręce, szacował straty. Sprawą natychmiast zajęła się policjaCzytaj dalej

W którym przypadku rolnicy muszą ubezpieczyć swoje gospodarstwa?

Dziś rolnicy mają obowiązek ubezpieczania budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, do których należy huragan, powódź, podtopienia, grad, opady śniegu, a także deszcz nawalny, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, mowa o OC dla rolników oraz 50% powierzchni upraw rolnych w przypadku uzyskania płatności z Unii Europejskiej. Niestety, analizy NIK pokazały, że obecny system wspierania dopłatami z budżetu państwa jest nieefektywny i mało skuteczny, co więcej nie przyniósł oczekiwanego wzrostu obszaru użytków rolnych objętych ubezpieczeniem.

Zgodnie z danymi NIK, powierzchnia upraw rolnych objętych ubezpieczeniem wynosiła w 2017 roku ponad 3 272 tys. ha, rok później było to 3 255,7 tys. ha . Co oznacza, że w roku 2017 i 2018 stanowiło to jedynie 22% całej powierzchni użytków rolnych w Polsce.

- Wyższy natomiast od zakładanego był poziom ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, przede wszystkim z powodu ubezpieczenia produkcji drobiarskiej. W 2017 r. ubezpieczeniem objęto 20 554 tys. szt. zwierząt (w tym drobiu 20 494 tys. szt.), a w 2018 r. ubezpieczono ponad 17 593 tys. szt. zwierząt (w tym ponad 17 530 tys. szt. drobiu), tj. odpowiednio o ponad 47 proc. I o blisko 26 proc. więcej niż przyjęto w założeniach (14 mln szt.) - przekazało NIK.

Rolnicy nie ubezpieczali 50% upraw w przypadku otrzymywania dopłat z budżetu państwa

- Obowiązek ubezpieczeń co najmniej 50 proc. upraw realizowało w 2017 r. zaledwie ponad 15 proc. producentów rolnych, a w 2018 r. blisko 18 proc. W przypadku braku ubezpieczenia rolnicy powinni wnieść na rzecz gminy opłaty w wysokości 2 euro za 1 ha. W żadnej z 16 gmin, w której zasięgano informacji o wpłatach z tytułu braku obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, opłaty takie w okresie objętym kontrolą nie zostały wpłacone - pojawiło się w oficjalnym komunikacie.

DZISIAJ GRZEJE:
1. Ich plany kompletnie legły w gruzach. Para z Podlasia padła ofiarą oszustów, dziś ostrzegają wszystkich
2. Ważna informacja od Lidla, istotne zmiany w sklepach. Podobnie jak Biedronka reaguje na nową sytuację w kraju
3. Przykry atak wobec rolników: "Chce szacunku, nie szanując żadnej grupy zawodowej". Oburzające słowa

Skandaliczne nagranie krąży w sieci. Zatrzymał samochód na polanie i nagle zaczął wyrzucać śmieciSkandaliczne nagranie krąży w sieci. Zatrzymał samochód na polanie i nagle zaczął wyrzucać śmieciCzytaj dalej

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się więc do MRiRW, by doprowadzić do utworzenia stabilnego systemu ubezpieczenia w rolnictwie, który będzie miał zwiększoną efektywność. MRiRW miałby także bardziej monitorować realizację umów.

ZOBACZ TAKŻE:

  1. Kiedy prozdrowotny czosnek staje się trucizną? Granica jest bardzo cienka, miliony osób popełniają ogromny błąd
  2. Suczka pitbulla została rozdzielona ze swoimi dziećmi. Cały czas płakała w schronisku
  3. Padły wiążące obietnice: poprawka w "piątce dla zwierząt" i odszkodowania dla rolników. Rząd przedstawił swój nowy plan
  4. Uprawy dla małych i dużych gospodarstw. Na nim cała gmina zbija kokosy, zagłębie czosnkowe to chluba okolicy
  5. Już wiadomo: komitet rolników przedstawia twarde żądania. Chcą potężnych zmian
  6. Wstrząsające doniesienia z Polski. Ekspert zaczął mówić o „czarnej strefie”, wszystko rozegra się wkrótce

Źródło: Topagar

Następny artykuł