rolnicy
East News / Arkadiusz Ziolek
Autor Magdalena Więckowska - 14 Grudnia 2020

Największy w historii spadek zaufania wśród rolników. Pesymizm się pogłębia

Rolnicy nie mają w 2020 roku powodów do zadowolenia. Nastroje spadły do tego stopnia, że trudno nawet mówić o nadziei na poprawę sytuacji na początku nadchodzącego roku. Nastroje wśród rolników w Polsce analizie poddali naukowcy z Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Nastawienie rolników jest badane kwartalnie, czyli cztery razy do roku. Ostatnie badanie nie przyniosło dobrych wieści.

Rolnicy i nastroje społeczne

Nastroje rolników i ich zaufanie są elementami składowymi koniunktury w krajowym rolnictwie. Jak podaje analiza Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej wartość tego wskaźnika spadła o 1,7 punktu.

Taka sytuacja nie dziwi - pandemia koronawirusa spowodowała solidne zachwianie rynkiem w Polsce, Europie i na świecie. Do tego doszły problemy związane z afrykańskim pomorem świń.

Ceny wytwarzanych przez rolników produktów są najniższe od lat. Spadek koniunktury jest zatem przedłużeniem spadku nastroju wśród rolników.

Tutaj należy zaznaczyć jeszcze jedną dodatkową składową, która wlicza się do określania koniunktury w rolnictwie: wskaźnik zaufania wśród rolników.

Wskaźnik zaufania

Spadek wskaźnika zaufania w stosunku do poprzedniego kwartału 2020 roku wyniósł aż 11,9 punktu. Jest to bardzo duża wartość i - jak zaznacza Konrad Walczyk ze Szkoły Głównej Handlowej - jest ona największym spadkiem zaufania w historii badania.

Drugim i trzecim największym załamaniem zaufania wśród rolników były lata 2008 i 2009, czyli podczas światowego kryzysu gospodarczego i finansowego. W tamtym czasie polskie rolnictwo odczuło wszystkie negatywne zmiany bardzo mocno.

Fakt jest jednak taki, że pandemia koronawirusa obecna jest od samego początku roku, a drastyczny spadek koniunktury w tak wielkiej mierze nastąpił dopiero teraz. Jaki jest tego powód? Analitycy dopatrują się korzeni tego zjawiska nie tyle w samej pandemii, o ile w jej drugiej fali, która ponownie podkopała odradzającą się nadzieję na ustabilizowanie sytuacji gospodarczej na świecie.

W zamian za to ponownie wzrosła niepewność w kwestiach finansowych i biznesowych, a rolnicy zaczęli zadawać sobie pytanie, czy ich gospodarstwa będą miały realne szansę przetrwać kolejną burzę.

Dodatkowo ponownie zaburzył się popyt na produkty rolno-spożywcze, gdyż konsumenci ponownie zaczęli skupiać się na produktach trwałych i podstawowego użytku. Warto dodać, że zaufanie rolników spadało systematycznie od początku roku i zanotowało znaczny wzrost w trzecim kwartale, po letnim rozluźnieniu restrykcji epidemiologicznych. Obecne prognozy na początek roku 2021 nie są optymistyczne - nic nie wskazuje na to, by zaufanie rolników miało zanotować wzrost.

Następny artykuł