Rolnicy - projekt ustawy
naober/pxhere
Autor Aneta Wasilewska - 17 Lutego 2021

Pojawił się projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Jak informuje PAP, do konsultacji publicznych został skierowany nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Jakie zmiany przyniesie dla rolników?

Zgodnie z projektem ustawy w polskim prawie pojawią się dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 17 kwietnia 2019 r. odnośnie do stosowania nieuczciwych praktyk handlowych pomiędzy przedsiębiorcami.

Autorzy projektu przekonują, że obecnie duże podmioty ze względu na swoją pozycję i siłę negocjacyjną, narzucają rolnikom niekorzystne warunki współpracy.

- Nieuczciwe praktyki godzą w pozycję gospodarzy, przetwórców oraz zaburzają konkurencję na jednolitym rynku, a tym samym hamują rozwój rolnictwa - zapisano w projekcie.

Ciągnik zjechał z drogi i dachował. 16-letni pasażer został rannyCiągnik zjechał z drogi i dachował. 16-letni pasażer został rannyCzytaj dalej

Problem w łańcuchu dostaw

Jak informuje PAP, z problemem zaburzonej równowagi wśród uczestników łańcucha dostaw pojawiają się w większości krajów Unii Europejskich.

-Dlatego unijna dyrektywa wprowadza "minimalne ramy" w stosowaniu jednolitego podejścia w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności- informuje PAP.

Co więcej, zgodnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które jest odpowiedzialne za przygotowanie projektu ustawy, nieuczciwe praktyki wywierają presję na zyski i marże podmiotów gospodarczych, co w konsekwencji przynosi niewłaściwą alokację zasobów. W najgorszych wypadkach może doprowadzić nawet do wyparcia podmiotów z rynku.

Jakie zapisy znalazły się w projekcie?

- W Polsce od 12 lipca 2017 r. obowiązują przepisy ustawy z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - przypomina PAP.

W projekcie nowej ustawy znalazły się zapisy dzięki, którym zostanie rozszerzona definicja produktów rolnych i spożywczych (między innymi o pasze, żywe zwierzęta, nasiona i owoce oleiste). Zgodnie z projektem, zmieni się także definicja "nabywcy", który według projektu jest przedsiębiorcom lub organem publicznym, który bezpośrednio bądź pośrednio kupuje od dostawcy produkty rolne i spożywcze.

- Zdefiniowano 17 nieuczciwych praktyk: 11 praktyk, które są bezwzględnie zakazane oraz 6 praktyk, które są dozwolone pod warunkiem, że zostały wprost wymienione w umowie pomiędzy stronami (nabywcą i dostawcą produktów) i uznane przez obie strony za dozwolone. W projekcie określono ponadto, czym jest znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym, w przypadku praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, stosowanych przez nabywcę względem dostawcy i odwrotnie - informuje PAP.

Dodatkowo wprowadzona została procedura, która zezwala na dobrowolne poddanie się kary pieniężnej, która nie będzie wyższa niż 50% kary, nałożonej w przypadku, gdy strona nie poddaje się dobrowolnemu przyjęciu kary. Zgodnie z przewidywaniami, ustawa ma wejść w życie najpóźniej do początku listopada bieżącego roku.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: PAP, Farmer

Następny artykuł