Rolnicy - Bagno Wizna
Dzika Polska/ Twitter
Autor Aneta Wasilewska - 26 Grudnia 2020

Rolnicy złożyli petycję. Nie zgadzają się z zakazem wywalczonym przez ekologów

Rolnicy nie zgadzają się z decyzją RDOŚ w Białymstoku ws. zakazu prowadzenia prac na obszarze Bagna Wizna. Jak przekazała Podlaska Izba Rolnicza, podczas ostatniego spotkania złożona została petycja przeciw wydanej decyzji.

O sprawie zakazu wywalczonego przez ekologów ws. Bagna Wizna pisaliśmy szerzej >tutaj<.

W dniu 23 grudnia bieżącego roku w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie na temat wprowadzonego zakazu zgodnie, z którym rolnicy mają zakaz udrażniania rowów na obszarach Natura 2000 Bagno Wizna.

82 rolników z zakazem

Jak przekazała Podlaska Izba Rolnicza, 82 rolników otrzymało od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pismo nakazujące wstrzymanie prac i niepodejmowanie działań polegających na udrażnianiu i pogłębianiu rowów melioracyjnych na łąkach do czasu obowiązywania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna do dnia 7 stycznia 2024 r.

- Łąki, na których wstrzymane zostały prace, leżą na terenie chronionego kompleksu mokradeł. Zdaniem obecnych osób na spotkaniu jest fakt, że gdyby rowy nie były udrażniane, to na łąki nie dałoby się wjechać i skosić trawy. A rolnicy żyją głównie z krów i mleka - przekazuje Podlaska Izba Rolnicza.

Z jednej strony zakaz z drugiej przypomnienie o pracach

- Absurdalne w tym wszystkim jest fakt, iż rolnicy, którzy otrzymali decyzje z RDOŚ o wstrzymaniu prac dotyczących udrażniania i pogłębiania rowów melioracyjnych w czerwcu br. otrzymywali również pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przypominające o konieczności przeprowadzania bieżących konserwacji polegających m.in. na odmulaniu dna rowów przez właścicieli poszczególnych działek. W piśmie tym czytamy „niewykonanie określonych w decyzji obowiązków stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego" - podkreśliła Podlaska Izba Rolnicza.

Polska zaciągnęła 700 mln euro kredytu. Wszystko na jeden wielki celPolska zaciągnęła 700 mln euro kredytu. Wszystko na jeden wielki celCzytaj dalej

Co więcej, w umowach dzierżawy, którą rolnicy podpisali z KOWr pojawił się następujący zapis "w szczególności Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania konserwacji i remontów urządzeń wchodzących w skład podmiotu dzierżawy, w tym urządzeń melioracji szczegółowych”.

Rolnicy złożyli petycję przeciw decyzji RDOŚ

Rolnicy obecni na spotkaniu Podlaskiej Izby Rolniczej złożyli do dyrektor Beaty Bezubik petycję przeciwko decyzji wydanej przez RODŚ w Białymstoku, zgodnie z którą muszą się wstrzymać z pracami i nie podejmować żadnych działań, które polegają na udrożnianiu i pogłębianiu rowów melioracyjnych do 7 stycznia 2024 roku. Petycja została podpisana przez 160 rolników.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Podlaska Izba Rolnicza

Następny artykuł