rolnicy
East News / Arkadiusz Ziolek
Autor Magdalena Więckowska - 30 Listopada 2020

Od 30.11 nowy nabór wniosków o dotacje. Nawet 500 tys. pomocy finansowej

Rolnicy powinni zapamiętać datę 30 listopada, bowiem to właśnie od tego dnia otwiera się nabór nowych wniosków na dotacje z PROW na lata 2014-2020. Pierwszy rodzaj działania to “Modernizacja gospodarstw rolnych”, gdzie można otrzymać nawet 100 tys. złotych wsparcia. Drugi typ działania to “Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”, gdzie można liczyć na dotację do 500 tys. złotych.

Rolnicy nie powinni zatem zwlekać, bo czas ucieka szybko, a nabór wniosków nie trwa długo - kolejno do 28 stycznia i 13 stycznia 2021 roku.

Jedno nagranie wystarczyło, by posypały się pytania o ciążę. Marta z Jedno nagranie wystarczyło, by posypały się pytania o ciążę. Marta z "Rolnik szuka żony" natychmiast odpowiedziałaCzytaj dalej

Teksty wybrane dla Ciebie:

Rolnicy i dotacja na modernizację gospodarstw rolnych

Pierwszy rodzaj dopłaty związany jest - jak mówi sama nazwa - z modernizacją gospodarstw zarządzanych przez rolników. Kto może ubiegać się o pomoc finansową z PROW? Z pewnością adresatami dotacji są przedsiębiorcy rolni, których gospodarstwo ma powierzchnię od 1 do 300 hektarów.

Ponadto wymagane jest, by przez ostatnich dwanaście miesięcy poprzedzających złożenie wniosku rolnik wykazał dochód przekraczający 5 tysięcy złotych. Dodatkowe wymagania to bycie wpisanym do krajowego systemu ewidencji producentów, do ewidencji gospodarstw rolnych, a także do ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Warto być świadomym, że maksymalna kwota pomocowa od ARiMR to 100 tysięcy złotych, a refundacji podlega 50% całkowitych kosztów danej inwestycji. W przypadku tzw. młodego rolnika będzie to refundacja 60% całkowitych kosztów.

O jakich zatem inwestycjach mowa? Z pewnością dotacjami objęte będą inwestycje, których celem jest ulepszenie istniejących systemów nawadniających, a także ich powiększenie. Przykładowe inwestycje to: zakup maszyn do poboru wody, jej magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania i rozprowadzania, budowa studni i zbiorników wodnych, zakup instalacji nawadniających i systemów do ich kierowania.

Wnioski przyjmowane są przez ARiMR do 28 stycznia 2021 roku.

GIW: Nie ma podstaw do blokowania transportu świńGIW: Nie ma podstaw do blokowania transportu świńCzytaj dalej

Działanie “Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”

Drugą opcją otrzymania dofinansowania jest działanie “Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”. Adresatami pomocy finansowej są te osoby, które są przedsiębiorcami pracującymi dla rolników i jednocześnie pragną rozwijać się w kierunku usług wspierających chów i hodowlę zwierząt, produkcję roślinną lub tę związaną przy zbiorach.

Warto jednak dodać, że dotację może otrzymać naprawdę spora liczba osób - włączają się w to osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Ważne jednak, by takie mikroprzedsiębiorstwo mogło udokumentować funkcjonowanie na rynku przez co najmniej dwa lata przed momentem złożenia wniosku do ARiMR.

Podobnie jak w przypadku poprzednio omawianej dotacji, tutaj również refundacji podlega 50% kosztów całkowitych, jakie ma ponieść przedsiębiorca. Mogą być to wydatki związane z kupnem lub wynajmem nowych maszyn, urządzeń pomiarowych, komputerów, specjalistycznego oprogramowania.

Wysokość świadczenia jest tutaj naprawdę imponująca, bowiem można otrzymać nawet 500 tysięcy złotych. Wnioski przyjmowane są przez ARiMR do 13 stycznia 2021 roku.

Zobacz także w naszych serwisach:

Następny artykuł