Rolnik - priorytety
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 17 Stycznia 2021

Rolnicy wskazali, co liczy się dla nich najbardziej. Na liście najwyżej rodzina i zdrowie

Po przeprowadzeniu badań „Rola kobiet i mężczyzn w nowoczesnym rolnictwie” dowiedzieć się można, że nade wszystko dla rolników ważna jest rodzina i zdrowie. Analizując, wyniki okazało się, że rolnicy chętnie angażują się w sprawy i działania lokalne. Jednak okazało się także, że pomimo tego, że dla rolników zdrowie jest ważnym aspektem, profilaktyka kuleje.

Badania na temat rolników zostały przeprowadzone na zlecenie firmy Wiener i jak się okazuje, ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że dla nich na pierwszym miejscu na liście priorytetów, znajduje się rodzina i zdrowie.

- Respondenci kładą bardzo duży nacisk na podstawowe wartości. Do najbardziej cenionych należą rodzina oraz zdrowie – wskazało je odpowiednio 40% i 27% z nich - przekazała Beata Raszkiewicz z Wiener.

Aktywność społeczna i działanie lokalne

Co ciekawe, rolnicy chętnie angażują się w sprawy i aktywności społeczne. Co piąta osoba zadeklarowała przynależność do lokalnych organizacji, a co druga do Koła Gospodyń Wiejskich. Rolnicy chętnie należą także do Ochotniczej Straży Pożarnej (42%), czy do lokalnych klubów sportowych (40%).

Do innych inicjatyw należą:

  • dożynki (20%)
  • zbiórki pieniędzy (19%)
  • festyny (18%).
34-latek chciał pomóc sąsiadom. Teraz stanie przed sądem34-latek chciał pomóc sąsiadom. Teraz stanie przed sądemCzytaj dalej

Z badania wynika, że to kobiety częściej deklarują udział w lokalnych organizacjach.

- Zdecydowanie większe zainteresowanie udziałem w lokalnych inicjatywach wykazują młodzi rolnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 44 lat (37% z nich, podczas gdy w starszych grupach jest to jedynie ok. 4%). Częściej też zainteresowanie lokalnymi działaniami widać wśród osób o wykształceniu średnim (16%) i wyższym (28%) - przekazała Beata Raszkiewicz.

Zdrowie jest ważne, jednak nie widać tego po badaniach

Jak wyżej zostało zaznaczone, zdrowie jest dla rolników niezmiernie ważne, jednak badanie wykazało, że jednie co druga osoba w przeciągu ostatnich dwóch lat, zdecydowała się na badania profilaktyczne takie jak morfologia czy OB.

W przypadku ostatnich pięciu lat jedynie 40% badanych odbyło wizytę u stomatologa.

- Niepokojące są również wyniki badań dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych. Blisko 70% badanych mężczyzn nigdy nie przechodziło badania prostaty. Jedynie co piąty mężczyzna badał prostatę w okresie obejmującym ostatnie dwa lata. Z kolei tylko 1/5 kobiet deklaruje, że w ciągu minionego roku wykonywało cytologię i badanie piersi. 40% kobiet robiło to rok – dwa lata temu, 42% później lub wcale - informuje portal Twoje Radio.

- Mimo tak mocnej deklaracji o ogromnym znaczeniu wartości zdrowia, niestety, w kontekście profilaktyki zdrowia i badań wśród rolników mamy wciąż dużo do poprawy. Stąd tak ważne jest wspieranie zdrowych nawyków - dodała Beata Raszkiewicz z Wiener.

Badanie „Rola kobiet i mężczyzn w nowoczesnym rolnictwie” zostało przeprowadzone na zlecenie Wiener przez SW Research w grudniu ubiegłego roku. Wzięło w nim udział 522 rolników.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Wiener, Twoje Radio

Następny artykuł