rolnik
unsplash.com / fot. Cristian Newman
Autor Magdalena Więckowska - 24 Stycznia 2021

Czy rolnik-emeryt może dalej mieć działalność? Stawiamy sprawę jasno

Czy rolnik, który doczekał już wieku emerytalnego, musi w świetle prawa zakończyć swoją działalność rolniczą? Jak podaje komunikat Ministerstwa Rolnictwa w odpowiedzi na pytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych, rolnik może otrzymywać tzw. część składkową i część uzupełniającą emerytury rolniczej. Uzyskanie każdej z nich zależy jednak od innych czynników.

Rolnik będzie otrzymywał część składkową emerytury niezależnie od tego, czy prowadzi gospodarstwo rolne czy też nie. Część uzupełniającą otrzyma tylko wówczas, gdy zrezygnuje z prowadzenia działalności rolniczej.

Emerytura rolnicza

Warto nakreślić, iż Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała do resortu rolnictwa wniosek o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także o zmianę przepisów dotyczących opodatkowania siedliska rolnika na emeryturze.

KRIR apeluje do Ministerstwa Rolnictwa o to, by uchylono przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dziennik Ustaw z 2020 roku poz. 174). We wspomnianej ustawie chodzi o możliwość wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych i sytuacji, w której może być ona wypłacana w pełnej wysokości.

Sprawa z emeryturami rolniczymi jest bowiem złożona - każdy rolnik otrzymuje tzw. część składkową i część uzupełniającą. Razem tworzą one emeryturę w pełnej wysokości - jest ona wypłacana w takiej formie tylko wtedy, gdy rolnik rzeczywiście zrezygnuje już w prowadzenia działalności rolniczej.

Rolnikinfo.pl obrazy"Rolnik nie śpi, kiedy mu rośnie". Emilka z "Rolnicy. Podlasie" pokazała, jak naprawdę wygląda zima na wsiCzytaj dalej

Kwestia ta wzbudza wiele emocji, również dlatego, że wielu rolników-seniorów nie chce lub nie ma możliwości przechodzenia w stan spoczynku w gospodarstwie.

Część składkowa i część uzupełniająca w emeryturze rolniczej

Kiedy rolnikowi przysługuje emerytura? Pierwszym warunkiem jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Drugim - udokumentowanie wymaganego stażu ubezpieczenia rolniczego.

W przypadku części składkowej wysokość świadczenia zależy od tego, jak długo dany rolnik opłacał ubezpieczenia. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość części składkowej jest wysokość emerytury podstawowej. Warto mieć zatem na uwadze, że część składkowa jest częścią ubezpieczeniową emerytury rolniczej.

Rolnik otrzymuje część składkową emerytury zarówno wtedy, kiedy zakończył działalność rolniczą, jak i wtedy, kiedy nadal ja prowadzi. Największym mankamentem części składkowej jest fakt, iż są to niewielkie pieniądze - wynika to z faktu, iż opłacane przez rolników składki na ubezpieczenie społeczne również są niskie.

Wspomniana ustawa, o której zmianę apeluje KRIR, bierze pod uwagę wyżej wspomniany fakt i dodaje do części składkową tzw. część uzupełniającą emerytury rolniczej. Wynosi ona zazwyczaj od 85% do 95% kwoty emerytury podstawowej.

Część uzupełniająca się finansowana z budżetu państwa i jest rekompensatą za to, że rolnik nie prowadzi już działalności rolniczej. Ma to również wymiar o znaczeniu społecznym - państwo chce, by na wsi miała miejsce dynamika przekazywania gospodarstwa z pokolenia na pokolenie.

Warto podkreślić, że rolnik-emeryt chcący otrzymywać pełną kwotę emerytury nie może prowadzić gospodarstwa rolnego, lecz nie oznacza to, że nie wolno posiadać mu takiego gospodarstwa. Różnica może wydawać się subtelna, lecz jest bardzo istotna. Portal raportrolny.pl podaje:

Prowadzenie działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oznacza prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza gospodarstwa rolnego działalności zawodowej, związanej z tym gospodarstwem, stałej i osobistej oraz mającej charakter wykonywania pracy lub innych zwykłych czynności wiążących się z jego prowadzeniem.

Z tego względu rolnik-emeryt chcący otrzymywać tzw. część uzupełniającą może pozostać właścicielem ziemi, jednakże bez prowadzenia działalności zawodowej.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

źródło: raportrolny.pl

Następny artykuł