Susza - rolnictwo
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 30 Listopada 2020

Raport wskazał jednoznacznie. Rolnictwo jest najbardziej narażone na skutki suszy

Susza jest jednym z tematów, na którym pochyla się coraz większa liczba ekspertów w kraju. Niestety, z roku na rok problem narasta, przynosząc ogromne straty dla rolników. Tym razem w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazano, że rolnictwo najbardziej jest narażone na skutki suszy. Jednak wprowadzając odpowiednie kroki, można odwrócić zjawisko, co w rezultacie dałoby przewagę dla rolnictwa.

Zgodnie z informacjami, jakie pojawiły się w najnowszym raporcie Polski Instytut Ekonomiczny pt. "Analiza polityki publicznej w zakresie przeciwdziałania suszy w Polsce", działania o charakterze naturalnej retencji oraz projekty nietechniczne są uznawane za najbardziej skuteczne, a dodatkowo mają najniższy negatywny wpływ na całe środowisko naturalne.

- Najlepszym sposobem zapobiegania suszy i powodzi jest retencjonowanie wody jak najbliżej miejsca, w którym spadła - zaznacza Polski Instytut Ekonomiczny.

Polska stoi przed wielkim wyzwaniem

Co więcej, autorzy raportu zauważyli, że zmiany klimatu wymuszają prowadzenie aktywnej polityki przez poszczególne państwa w obszarze adaptacji do zmian klimatu. Oznacza to, że dziś polska administracja stoi przed wielkim wyzwaniem.

Jednym z nich z pewnością będzie przeciwdziałanie suszy oraz jej skutkom. Oczywiście w zgodzie z rygorami unijnych i krajowych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

- Działania nie mogą polegać jedynie na działalności inwestycyjnej lub infrastrukturalnej. Ich nieodłącznym elementem musi być edukacja dotycząca korzystania z wody - zaznacza Aleksander Szpor, kierownik zespołu energii i klimatu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Marta Manowska jednym zdjęciem wszystko potwierdziła. Fani Marta Manowska jednym zdjęciem wszystko potwierdziła. Fani "Rolnik szuka żony" są zachwyceniCzytaj dalej

Teksty wybrane dla Ciebie:

Z raportu jednoznacznie wynika, że to rolnictwo jest najbardziej narażone na skutki suszy

Niestety, z raportu wynika, że najbardziej narażone na skutki suszy jest rolnictwo. Jak zaznaczono w raporcie, w przypadku obszarów rolnych i leśnych aż 13,4 proc. ich powierzchni jest silnie zagrożonych tym zjawiskiem, a 24,5 proc. ekstremalnie.

Autorzy zaznaczyli, że zwiększenie ilości retencji wód na gruntach rolnych może dać jednak doskonałe rezultaty, patrząc na efekt skali.

Dziś użytki rolne zajmują około 60 proc. powierzchni kraju. Dzięki zwiększeniu retencji glebowej o około 20 mm możliwe byłoby retencjonowanie w skali roku ok. 5,7 km sześc. wody. A jest to nawet dwa razy więcej, niż wynosi zdolność wybudowanych dotychczas zbiorników retencyjnych.

W raporcie można dowiedzieć się, że istnieją dwa mechanizmy, dzięki którym można zwiększyć retencję wodną gleb. Pierwsza z nich to ochrona przed erozją, a druga to przeciwdziałanie mineralizacji i nadmiernej eksploatacji gleb organicznych.

Nagły zwrot akcji ws Magdy z Nagły zwrot akcji ws Magdy z "Rolnik szuka żony". Pełna emocji wyznała wszystko przed kameramiCzytaj dalej

Zobacz także w naszych serwisach:

Źródło: Agropolska

Następny artykuł