Trzoda chlewna - pomoc
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 27 Grudnia 2020

"Kwota dofinansowania powinna oscylować w granicach 70-80% kosztów". Potrzebna pomoc wz. dramatyczną sytuacją

Dramatyczna sytuacja na rynku doprowadziła do tego, że Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się do Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa z wnioskiem o przyznanie pomocy dla hodowców trzody chlewnej. PIR jest przekonana, że obecnie pomoc powinna wynieść około 70-80 procent kosztów kwalifikowanych.

Podlaska Izba Rolnicza obserwując sytuację związaną z rynkiem trzody chlewnej, zwróciła się do Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa o przyznanie pomocy dla hodowców.

Pomoc dla hodowców trzody chlewnej w cyklu zamkniętym

Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej w obecnej sytuacji niezbędne jest uruchomienie pomocy finansowej dla hodowców trzody chlewnej w cyklu otwartym.

- W związku z dramatyczną sytuacją na rynku hodowców trzody chlewnej Podlaska Izba Rolnicza, rozważając wszelkie możliwe formy wsparcia, wnioskuje o uruchomienie w ramach środków PROW 2014-2020 naboru na działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które byłoby skierowane bezpośrednio do hodowców trzody chlewnej utrzymującej lochy w cyklu zamkniętym - zaznaczono w piśmie.

Na co potrzebne jest wsparcie?

Jak zaznacza w piśmie do Grzegorza Pudy, Podlaska Izba Rolnicza, pomoc jest potrzebna między innymi na modernizacje i przebudowy.

- Zdaniem samorządu rolniczego wsparcie powinno być ukierunkowane na modernizację, remont, przebudowę oraz doposażenie istniejących budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej - napisano.

O jakim wsparciu mowa?

Podlaska Izba Rolnicza jest zdania, że pomoc finansowa powinna granicach 70-80% kosztów kwalifikowanych.

- Ponadto z uwagi na konieczność oraz potrzebę realnego, relatywnie wysokiego wsparcia finansowego sektora produkcji trzody w kraju kwota dofinansowania powinna oscylować w granicach 70-80% kosztów kwalifikowanych - zakończono.

Wniosek o przyznanie pomocy został skierowany do szefa resortu rolnictwa jeszcze przed świętami, 23. 12 bieżącego roku.

Źródło: Podlaska Izba Rolnicza

Następny artykuł