Unia Europejska - deklaracje
pompi/ Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 22 Października 2020

Były duże obietnice i deklaracje, zostało rozczarowanie. Nie tylko w Polsce, ale całej Europie spore problemy dosięgną rolników

Unia Europejska, bo już nie tylko Polska stanie przed sporymi problemami. Niestety, po wielkich obietnicach i deklaracjach, przyszedł czas na wielkie rozczarowanie. Już niebawem znaczne problemy dosięgną rolników i nie będzie już odwrotu.

Unia Europejska nie przeznaczy na budżet rolny tyle, ile zapowiadała. Niestety, okazuje się, że budżet na lata 2021-2027 zostanie zmniejszony. To nie wszystkie problemy, które pojawią się w życiu rolników już w najbliższym czasie. Chociaż pojawiły się wielkie obietnice i deklaracje, rolnicy muszą przygotować się na wielkie uderzenie.

Unia Europejska zmniejsza budżet rolny

Unia Europejska na dopłaty w Polsce miała przeznaczyć 23 mld euro. Niestety, wielkie deklaracje nie zostaną spełnione. Już wiadomo, że Unia Europejska przeznaczy dla polskich rolników mniej pieniędzy na dopłaty. Budżet na lata 2021-2027 został pomniejszony do 21,7 ml euro. Niestety, to nie jedyne czarne chmury, które pojawiły się nad rolnikami. Pojawia się wiele obaw odnośnie do pomysłu tzw. Zielonego Ładu, który całkowicie może wywrócić do góry nogami sytuację rolników, ograniczając ich możliwości produkcyjne.

- Na dopłaty bezpośrednie będzie w Polsce 21,7 mld euro – było 23 mld euro. Duże obietnice i deklaracje, a jeszcze większe rozczarowanie. Przyszłość rolnictwa i rolników nie rysuje się najlepiej - przekazał Tadeusz Szymańczak z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

W ostatnich dniach zostało osiągnięte porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2017. Całość wyniesie 1,8243 bln euro. Wiadomo już, że zostanie on podzielony na dwie części. Pierwsza z nich sięgnie 750 mld euro, a drugi 1,0743 bln euro. Pierwsza część zostanie przeznaczona na Next Generation EU, czyli europejski instrument naprawczy, natomiast druga do WRF. To właśnie pieniądze z drugiej części zostały pomniejszone o 5,6%, niż zostało to przedstawione przez Komisję jeszcze w maju 2018 roku.

Kwestia 750 mld euro - pierwsza problematyczna kwestia

W przypadku kwoty 750 mld euro, która stanowi pierwszą część budżetu UE, jest ona kwotą wygasającą do 2023 roku. Co więcej, została ona podzielona: 390 mld zostanie przeznaczone na dotacje, a 360 mld euro na pożyczki. Niestety, już dziś wiadomo, że spłaty pożyczek będą musiały odbywać się poprzez wprowadzenie nowych podatków. Chodzi przede wszystkim o podatek od odpadów z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi obowiązujący od 1 stycznia 2021 r,, opłatę cyfrową, która zostanie nałożona na spółki oraz o rozszerzenie unijnego systemu handlu emisjami na sektory transportu morskiego i lotniczego, który dostosowywać ceny na granicach, uwzględniając emisję CO2.

"Zielony Ład" - jeszcze większe problemy dla rolników szykuje Unia Europejska

Obecnie przygotowywane jest drugi niebywale ważny dokument dla wszystkich rolników "Zielony ład". Na razie wiadomo, że znalazły się w nim zapisy o wycofaniu 50% środków ochrony roślin, wycofaniu 20% nawozów, odłogowaniu 10% oraz o 25% produkcji eko do 2027 roku. Unia Europejska wciąż prowadzi prace nad planami dla rolników i rolnictwa. Niestety, już dziś wiadomo, że przyszłość rolników nie rysuje się w pozytywnych barwach. Już sam spadek pieniędzy na dopłaty bezpośrednie uderzy w rodzimych rolników. Chociaż pojawiało się wiele deklaracji i obietnic, nici z tego wyszły.

Źródło: Ceny rolnicze

Następny artykuł