unia europejska
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Magdalena Więckowska - 25 Grudnia 2020

Zaskakujące dane dot. wydajności pracy w rolnictwie w UE. Eurostat nie ma wątpliwości

Unia Europejska bacznie monitoruje wszelkie wskaźniki dotyczące wydajności pracy w rolnictwie, jego wpływu na środowisko oraz nakładów finansowych na każdy sektor. Jak się okazuje, pełen wyzwań 2020 rok skończy się ze spadkiem 4% w przypadku wydajności pracy na europejskiej wsi.

Unia Europejska w kwestii badań statystycznych polega na pracy Eurostatu - tak samo i tym razem, przy podsumowaniach mijającego roku.

Unia Europejska i Eurostat

By pochylić się nad kwestią zmian wskaźnika wydajności pracy w Unii Europejskiej, warto poświęcić chwilę samemu Eurostatowi, który przygotował badania statystyczne i opracował ich wyniki. Eurostat to inaczej Europejski Urząd Statystyczny, który jest niezwykle ważnym urzędem Komisji Europejskiej.

Wraz z siedzibą w Luksemburgu od 1972 roku zajmuje się badaniem, prognozowaniem i analizowaniem wszelkich danych statystycznych dotyczących rozwoju krajów członkowskich Unii Europejskiej.

od danych pozyskiwanych od Eurostatu zależą dalsze decyzje wspólnoty, a więc m. in. przyznawanie funduszy na rozmaite cele.

Również dla rolników ta wiedza ma dużą wartość - dane opracowane przez Eurostat mogą wpłynąć na progi pomocowe oferowane przez Unię dla polskich przedsiębiorców rolnych.

Wskaźnik wydajności pracy na wsi

Co wpływa na to, że wydajność pracy rolników jest w danym sezonie mniejsza lub większa? Do czynników decydujących o finalnych wynikach zaliczymy m. in. pogodę oraz sytuację ekonomiczną w danym kraju, w Europie i na świecie.

Nie jest zaskoczeniem, że wskaźniki nieco spadły - koronawirus sprawił, że 2020 rok był jednym wielkim wyzwaniem zarówno dla rolników, jak i polityków. Zaskoczeniem jest raczej to, jakie kraje zanotowały spadek wydajności, a jakie mogą świętować jej wzrost. Spadek 4% jest oczywiście średnią pobraną ze wszystkich krajów Unii.

Państwa, które zanotowały spadek wskaźnika wydajności pracy na wsi to: Rumunia (47,2% mniej niż rok temu), Niemcy (15,5% mniej), Polska (9,6% mniej), Francja(7,6%) i Włochy (4,8%).

Są jednak i takie kraje, które zrównoważyły te spadki swoim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Są wśród nich: Litwa (wzrost o 18,1%), Hiszpania (12,5%), Irlandia (11,8%) oraz Węgry (10,3%).

Miejmy nadzieję, że w nadchodzącym roku sytuacja epidemiologiczna zostanie opanowana - bez wątpienia będzie miało to korzystny wpływ na kondycję europejskiej i światowej gospodarki, która w 2020 roku zderzyła się z piętrzącymi się problemami.

Następny artykuł