UOKiK - zmowa cenowa
Pxhere CC0 Domena publiczna
Autor Aneta Wasilewska - 7 Grudnia 2020

UOKiK ws zmowy cenowej na rynku jabłek. Wraca głośna sprawa

Od kilku miesięcy głośno jest na temat zmowy cenowej, do której miało dojść na rynku jabłek przemysłowych. Dziś Świętokrzyska Izba Rolnicza zamieściła odpowiedź z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zajął się sprawą. Okazuje się, że nie ma możliwości, by doszło do zmowy cenowej.

O sprawie związanej z podejrzeniem o zmowę cenową na rynku jabłek przemysłowych zrobiło się głośno już pod koniec września bieżącego roku, gdy Świętokrzyska Izba Rolnicza wystąpiła do Krajowej Rady Izb Rolniczych o nadanie biegu sprawie.

Świętokrzyska Izba Rolnicza wstąpiła także z wnioskiem w sprawie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które 3 listopada przekazało sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który miał zająć się sprawą i zbadać ewentualną zmowę cenową na podstawie przepisów z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1213).

Dziś w sprawie Świętokrzyska Izba Rolnicza zamieściła odpowiedź od UOKiK, z której wynika, że nie ma podstaw do stwierdzenia, by doszło do zmowy cenowej.

UOKiK odpowiedział: nie ma podstaw do podejrzenia zmowy cenowej

- W odpowiedzi na Państwo pismo z dnia 25 września 2020 r. skierowane do Krajowej Rady Izby Rolniczej, a następnie w dniu 3 listopada 2020 r. przekazanego do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uprzejmie informujemy, że po przeanalizowani przekazanych informacji, na obecnym etapie brak jest uzasadnionych podstaw do podjęcia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działań w ramach ustawowej kompetencji - można przeczytać w odpowiedzi.

W odpowiedzi poruszona została kwestia sadowników, którzy są przekonani, że spadki cen jabłek przemysłowych są efektem spekulacji.

- Prezes Urzędu z uwagą przygląda się rynkowi owoców oraz monitoruje zachodzące na nim zmiany, a przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości, podejmuje odpowiednie działania - zaznaczono w odpowiedzi.

W liście zostało przypomniane, że od 2018 roku do 2020 roku Prezes urzędu prowadził badanie rynku skupu i przetwórstwa owoców.

Skąd więc taka cena jabłek?

- Z przeprowadzonego badania wynika, ze ceny, jakie przetwórcy mogą zaoferować dostawcom owoców, są w dużej mierze zależne od sytuacji na rynkach światowych, jak również wolumenem zbiorów owoców w danym roku - zaznaczono

W odpowiedzi zostało jasno przekazane, że UOKiK nie widzi, by zasadne były podejrzenia o zmowę cenową.

- (...) Prezes UOKiK dostrzega problemy, z którymi stykają się rolnicy w zakresie cen skupu owoców, jednakże szczegółowa analiza przekazywanych sygnałów nie dała dotychczas podstaw uzasadniających podejrzenie istnienia zmowy cenowej - podkreślono.

Źródło: Sadownictwo, SIR-Kielce

Następny artykuł