weterynarz
unsplash.com / fot. Max Saeling
Autor Magdalena Więckowska - 20 Listopada 2020

Rząd nie wypłacił weterynarzom pieniędzy za pracę. Dramatyczny apel do ministra rolnictwa

Weterynarze z całej Polski znajdują się teraz w niemałych opałach z powodu niedopełnienia obowiązku zapłaty ze strony państwa. Za czynności urzędowe, które lekarze weterynarii wykonują w gospodarstwach rolnych nikt nie otrzymał jeszcze należnych pieniędzy. Opóźnienia w wypłacaniu funduszy liczą już kilka miesięcy. Lekarze weterynarii wystosowali w tej sprawie specjalne pismo do ministra resortu rolnictwa - Grzegorza Pudy.

Weterynarz jest niezwykle ważną postacią nie tylko z punktu widzenia hodowców zwierząt, ale także państwa.

To oni kontrolują i badają zwierzęta na zlecenie powiatowych lekarzy weterynarii.

Weterynarze chcą zapłaty za pracę dla państwa

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna odnotowuje niepokojące sygnały od lekarzy weterynarii z niektórych województw w Polsce.

Weterynarze na zlecenie państwa wykonywali obowiązki służbowe zorientowane na nadzór bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzącego od zwierząt, a także na zwalczanie chorób zakaźnych.

Praca ta jest niezwykle ważna i wymagająca, lecz - jak się okazuje - niektórzy lekarze weterynarii do tej pory nie otrzymali za nią zapłaty.

Urzędowi lekarze weterynarii

Jak podaje portal agropolska.pl, rzecznik Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - Jacek Łukaszewicz - napisał w oświadczeniu w sprawie zapłaty za czynności wypełnianych przez urzędowych lekarzy weterynarii:

"Należy również podkreślić, że przepisy prawa przewidują dla lekarzy weterynarii wynagrodzenie z tytułu wykonania tych czynności. Dlatego zwracam się do pana ministra o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu przekazanie odpowiednich środków budżetowych na wynagrodzenia za wspomniane czynności urzędowe wykonane przez wyznaczonych lekarzy weterynarii. (...) Brak wypłat przez kilka miesięcy powoduje, że sytuacja finansowa niektórych z tych lekarzy staje się dramatyczna i może spowodować odstąpienie od ich wykonywania i podjęcie pracy w innym, stabilniejszym sektorze weterynarii”.

Jak widać sprawa toczy się nie tylko o samą kwestię finansową, ale także o przyszłość relacji między państwem a lekarzami weterynarii.

Do ministra Grzegorza Pudy zostało wystosowane specjalne pismo w kwestii kilkumiesięcznych zaległości finansowych wobec lekarzy weterynarii.

Na obecną chwilę brak oficjalnego stanowiska resortu rolnictwa.

Następny artykuł