wieś - inwestycje
Karl and Ali/geograph.org.uk/(CC BY-SA 2.0)
Autor Aneta Wasilewska - 17 Lutego 2021

Będzie łatwiej o blokowanie inwestycji na wsi. Nowelizacja ustawy o OŚ

Wczoraj rządzący przyjęli nowelizację ustawy, która zwiększa uprawnienia stron postępowania i organizacji ekologicznych podczas procesu inwestycyjnego, co oznacza, że blokowanie inwestycji na wsi będzie o wiele łatwiejsze.

Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Ministrów przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz niektórych innych ustaw. Za przygotowanie projektów ustaw odpowiedzialne jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zgodnie z nowymi przepisami, Polska dostosowuje się do wymogów unijnych. Przypomnijmy, jeszcze w zeszłym roku Komisja Europejska przekazała, że w naszym kraju społeczeństwo powinno mieć większy udział podczas postępowań, które dotyczą inwestycji, jakie mogą oddziaływać na środowisko.

Ciągnik zjechał z drogi i dachował. 16-letni pasażer został rannyCiągnik zjechał z drogi i dachował. 16-letni pasażer został rannyCzytaj dalej

Łatwiejsza blokada inwestycji na wsi

Przyjęcie wspomnianych wyżej przepisów sprawi, że inwestycje prowadzone na obszarach wiejskich, będzie dużo łatwiej zablokować. Stało się tak dzięki temu, że rząd zwiększył uprawnienia, które przysługują organizacjom ekologicznym oraz stronom postępowania. Co zwyczajnie oznacza, że organizacje ekologiczne, będą miały większe możliwości, by utrudniać realizację działań.

- Rząd RP zapewni stronom postępowania, w tym organizacjom ekologicznym (występującym w sprawie na prawach strony), możliwości zwrócenia się zarówno do właściwego organu oraz na etapie skargi do sądu, o zastosowanie środka tymczasowego w postaci wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - można przeczytać w nowelizacji ustawy.

Przyjęte przepisy umożliwiają między innymi wnioskowanie do organu odwoławczego o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej. Co więcej, strony postępowania i organizacje ekologiczne będą mogły wnioskować o zastosowanie środków tymczasowych podczas postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej.

- Wprowadzono także rozwiązania, które zapewnią stronom postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych oraz organizacjom ekologicznym – na określonych warunkach – prawo do wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, a w następnej kolejności – skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych ze względu na ich niezgodność z decyzją środowiskową - informuje portal Top Agrar.

Kiedy zaczną obowiązywać nowe rozwiązania?

Dodatkowo wszelkie rozwiązania, które zostały wprowadzone, będą mogły być zastosowane bez względu na przepisy poszczególnych ustaw, nawet tych, które dotyczą wydawania i skarżenia zezwoleń na inwestycję.

- Aby zapewnić skuteczną procedurę odwoławczą przed sądem administracyjnym, zminimalizowano ograniczenia w dostępie do tej procedury obecne w specustawach. Dotyczy to zarówno etapu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danej inwestycji, jak i samego zezwolenia na inwestycję - dodaje portal.

Po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw nowe rozwiązania wejdą w życie.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: TopAgrar, Farmer

Następny artykuł