wniosek
Arkadiusz Ziolek / East News
Autor Magdalena Więckowska - 16 Grudnia 2020

Zostały tylko 4 dni na złożenie wniosku. Pomoc finansowa dla tysięcy osób

Wnioski będą przyjmowane do 20 grudnia - taką informację otrzymali hodowcy świń w cyklu otwartym. Pomoc ekonomiczna jest kierowana do tych osób, które w wyniku problemów spowodowanych pandemią koronawirusa mają kłopoty z płynnością finansową swoich gospodarstw.

Wnioski będą przyjmowane przez regionalne biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski dla hodowców świń

Hodowcy świń w cyklu otwartym na jesieni mieli nietęgie miny - jako jedyni spośród hodowców zwierząt zostali pominięci w cyklu dopłat związanych ze stratami spowodowanymi pandemią koronawirusa.

Pierwszy strajk trzodziarzy odbył się w Piotrkowie Trybunalskim, a z czasem niezadowolenie przedsiębiorców przyniosło efekt w postaci zmiany decyzji rządu.

Obecnie wiadomo, że hodowcy świń w cyklu otwartym mogą bez przeszkód wnioskować o pomoc finansową na rzecz płynności gospodarczej swoich przedsiębiorstw.

Informacja od wiceministra

O możliwości składania wniosku poinformował wiceminister resortu rolnictwa Ryszard Bartosik. Polityk poinformował, że pomoc finansowa jest adresowana do tych rolników, którzy utrzymywali średnią dzienną liczbę oznakowanych i zarejestrowanych świń - co najmniej 21 sztuk.

Warunek ten dotyczy okresu od 1 marca 2020 roku do 15 lipca 2020 roku. Przewidziano trzy pułapy pomocy finansowej. W pierwszym z nich rolnik może otrzymać pomoc w wysokości 4,5 tysiąca złotych, jeśli we wspomnianym okresie posiadał (średnio) od 21 do 50 świń w swoim gospodarstwie.

Drugi poziom pomocy finansowej to 14,9 tysiąca złotych, kiedy hodowca utrzymywał od 50 do 20 świń. Największą kwotę otrzyma rolnik, który w dziennej średniej posiadał w gospodarstwie ponad 200 świń - jest to kwota 23,8 tysięcy złotych.

Wysokość dopłat określono na podobnych zasadach, jak miało to miejsce przy rozdzielaniu funduszy na tzw. pomoc covidową.

Warto dodać, że wnioski o pieniądze dla hodowców świń w cyklu otwartym mogą być łączone z innymi formami pomocy finansowej, lecz całkowita suma otrzymanych funduszy nie może przekroczyć granicy 7 tysięcy euro.

Na wsparcie rolnikom, którzy hodują świnie w cyklu otwartym rząd przeznaczył 175 milionów złotych.

Następny artykuł