WPR - Polpig
pikist
Autor Aneta Wasilewska - 17 Stycznia 2021

Poprawa struktury agrarnej, zatrzymanie młodych na wsi. POLPIG ws. Planu Strategicznego WPR

Do konsultacji społecznych jeszcze przed końcem ubiegłego roku trafił projekt Planu Strategicznego WPR. Krajowe Zrzeszenie Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG oceniło, jak ich zdaniem przedstawia się ten projekt. Odniesiono się do wielu kwestii poruszonych w projkcie, między innymi do zatrzymania młodych osób na wsiach.

- Nasza organizacja jest zwolennikiem zmian, które służą zrównoważonemu rozwojowi produkcji rolniczej, ochronie środowiska, zapobieganiu zmianom klimatu, poprawie dobrostanu zwierząt. To słuszny kierunek, ale powinien być rozsądnie rozwijany, mając na uwadze jego ogromny wpływ na ekonomikę produkcji. Niewłaściwe rozłożenie akcentów podczas wdrażania nowych zasad WPR może przyczynić się do utraty konkurencyjności krajowego sektora rolno-spożywczego w stosunku do krajów unijnych oraz konkurencji światowej - zaznacza Aleksander Dargiewicz z POLPIG.

Jak zaznacza Aleksander Dargiewicz, w Planie Strategicznym za główny kierunek rozwoju zostało uznane utrwalenie obecnej struktury agrarnej.

- Zaproponowano mechanizm przeciwdziałaniu zjawisku skali, aby konkurencja ze strony dużych gospodarstw nie prowadziła do zaprzestania produkcji w małych nieefektywnych gospodarstwach. Pominięto kwestię konkurencji zewnętrznej ze strony dużych gospodarstw z krajów unijnych, które z pewnością zostaną wsparte środkami WPR. Nie określono również możliwości konkurowania polskiego rolnictwa na rynkach światowych - zaznacza.

Co więcej, zdaniem Dargiewicza w Planie Strategicznym nie zostały zawarte kierunki dalszego rozwoju krajowego eksportu po tym, jak zmiany już wejdą w życie.

34-latek chciał pomóc sąsiadom. Teraz stanie przed sądem34-latek chciał pomóc sąsiadom. Teraz stanie przed sądemCzytaj dalej

Wzrost kosztów produkcji

- Ograniczenie stosowania przemysłowych środków produkcji w tym nawozów, środków ochrony roślin doprowadzi do wzrostu kosztów produkcji rolniczej przy ograniczonej możliwości podniesienia cen skupu produktów. Brak wykształconego lokalnego rynku gotowego płacić więcej za żywność wysokiej jakości sprawi, że niskie marże, jakie uzyskują polscy rolnicy obecnie, zostaną jeszcze bardziej spłaszczone. Próby rekompensowania dochodów małych nieefektywnych gospodarstw w celu ich trwania za wszelką cenę jeszcze bardziej oderwie je od rynku - dodano w refleksji.

Co w ocenie POLPIG przyniesie korzyść dla większych i bardziej efektywnych gospodarstw zachodnich.

Problematycznym wydaje się być także podejście do zwiększenia upraw ekologicznych. Zdaniem Dargiewicza przyniesie to trudności w rozwoju produkcji zwierzęcej.

- Problemy wystąpią w gospodarstwach specjalistycznych produkujących trzodę chlewną, z powodu ograniczeń nawożenia nawozami naturalnymi. Ciągle obowiązuje w Prawie wodnym przestarzały wymóg posiadania gruntów do zagospodarowania 70% wyprodukowanej gnojowicy dla gospodarstw utrzymujących powyżej 750 macior lub 2000 tuczników. Przyjęte w Planie Strategicznym założenia przyczynią się do ograniczenia pogłowia świń w Polsce - dodaje.

Poprawa struktury agrarnej


- Modernizacja sektora rolnego powinna przebiegać równolegle z procesem poprawy struktury agrarnej i zwiększania skali produkcji. Tylko wówczas można osiągać wszystkie cele zakładane w Planie Strategicznym. Innowacyjność, wykorzystywanie wiedzy, nowych technologii i cyfryzacji staną się wówczas naturalną potrzebą - zaznaczono.

Jednak w projekcie nie skoncentrowano się na zdolności gospodarstw do wprowadzenia nowych rozwiązań.

- W proponowanej strategii postawiono na postęp technologiczny w dużej liczbie małych, nieefektywnych, pracochłonnych i niekonkurencyjnych gospodarstwach, w których praca świadczona jest w niepełnym wymiarze godzin. Tymczasem te gospodarstwa będą miały problem z wprowadzaniem innowacji z powodu braku zdolność kredytowej oraz możliwości ekonomicznego uzasadnienia wprowadzania zmian technologicznych. Nowe modele biznesowe muszą być wspierane przez dobrze przygotowane profesjonalne kadry doradcze, których w kraju brakuje - pojawiło się w refleksji.

Jak zatrzymać młodych ludzi na wsi?

Krajowe Zrzeszenie Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG zwróciło uwagę na to, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje zatrzymać młode osoby na wsi. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że właśnie wsie borykają się z problemem ukrytego bezrobocia.

- Średnia wydajność pracy na wsi jest 3-krotnie niższa niż średnia U-28. Szansa na znalezienie na wsi pracy, o porównywalnych dochodach jak w miastach, dla młodych wykształconych osób jest niewielka. Niski poziom przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz brak dostępu do kapitału nie daje dużych szans na założenie biznesu. Ponadto zatrzymanie procesu zmian w strukturze agrarnej nie sprzyja pozostawaniu młodych, wykształconych ludzi na wsi. Dobór pracowników w gospodarstwach korporacyjnych jest kształtowany przez krajowy rynek pracy. Wystarczy zaproponować atrakcyjne warunki, aby pozyskać młodą, wykształconą załogę - wskazuje Dargiewicz.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: Krajowe Zrzeszenie Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Następny artykuł