WPR - konsultacje
kingimaging /Pixabay
Autor Aneta Wasilewska - 19 Grudnia 2020

Plan na rozwój technologii cyfrowych w rolnictwie. Konsultacje PS dla WPR

Trwa pierwszy etap konsultacji projektu Planu Strategicznego (PS) dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca wszystkich do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag. W PS zawarte zostały plany na rozwój technologii cyfrowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wybrano obszary, na jakie będzie zwracana większa uwaga w procesie. "Innowacje skutkują większą efektywnością produkcji rolniczej także poprzez wykorzystywanie rozwiązań z zakresu rolnictwa precyzyjnego, co pozwoli zwiększyć rolnikowi dochody" - można przeczytać w projekcie.

- Do 15 lutego 2020 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszyscy mogą zapoznać się z projektem i zgłosić swoje stanowisko>tutaj<.

Konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaznaczyło, że wszystkie propozycje rozwiązań zostały opracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, które zidentyfikowały najważniejsze potrzeby i możliwości ich realizacji.

- Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia - zaznacza MRiRW.

Rozwój technologii cyfrowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich

W Planie Strategicznym poruszona została kwestia rozwoju technologii cyfrowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, które dziś jest niezwykle istotnym czynnikiem modernizacji całego rolnictwa.

- Jest on zbieżny z kierunkiem rozwoju cyfryzacji kraju i wykorzystuje różnego rodzaju informacje, najnowsze technologie oraz usługi. Efektywne wdrażanie rozwiązań cyfrowych w sektorze rolnym będzie obywało się w ramach współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z różnymi jednostkami rządowymi powołanymi do wspierania działań z zakresu cyfryzacji na terenie kraju, a także jednostkami działającymi w bezpośrednim otoczeniu rolnictwa, w szczególności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) i instytutów badawczych - można przeczytać w PS.

Plan Strategii dla Wspólnej Polityki Rolnej zakłada, że cyfryzacja obejmie:

Funkcjonowanie administracji oraz instytucji świadczących usługi na rzecz beneficjentów z obszarów wiejskich.
⦁ Zarządzanie na poziomie gospodarstwa, przedsiębiorstwa lub obszaru wiejskiego.
⦁ Wykorzystanie maszyn i urządzeń w ramach usprawnienia procesów produkcyjnych.
⦁ Transfer wiedzy i zacieśnianie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, rolnikami, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami obszarów wiejskich.

- Wzrost świadomości o możliwościach i znaczeniu cyfryzacji w rolnictwie, w konsekwencji przyczyni się do coraz powszechniejszego wykorzystywania rozwiązań cyfrowych. Wraz z rozwojem cyfryzacji oraz rozwojem kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców obszarów wiejskich musi jednocześnie postępować rozwój infrastruktury do obsługi tych celów, przede wszystkim rozwój sieci internetowej (przewodowej i bezprzewodowej) oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni - zaznaczono.

Za innowacją idzie efektywność, a za nią pieniadze

- W konsekwencji innowacje skutkują większą efektywnością produkcji rolniczej także poprzez wykorzystywanie rozwiązań z zakresu rolnictwa precyzyjnego, co pozwoli zwiększyć rolnikowi dochody. W ramach rozwoju cyfrowego nie można zapomnieć o rozwiązaniach biznesowych, które są dużym zapleczem technologicznym sprzyjającym rozwojowi nowych technologii. W tym zakresie szczególnie ważny będzie ukierunkowanie rozwiązań na dostarczenie konkretnej wartości dodanej w rolnictwie czy przetwórstwie, która nie byłaby możliwa do uzyskania bez zastosowania danego rozwiązania. Dlatego stosowanie rozwiązań cyfrowych nie może być celem samym w sobie. Cyfryzacja jest tylko narzędziem, a nie rozwiązaniem problemu, a zastosowanie inteligentnych technologii musi podążać za określonym celem lub problemem, który należy rozwiązać - można przeczytać w PS.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: MRiRW

Następny artykuł