wsie
unsplash.com / fot. Christin Hume
Autor Magdalena Więckowska - 14 Stycznia 2021

Raport dot. wykluczenia cyfrowego na wsiach i w miastach. Rok 2020 pogłębił negatywną tendencję

Na wsiach, w miastach, wśród seniorów i osób niepełnosprawnych pogłębia się wykluczenie cyfrowe - taki wniosek przedstawia zaprezentowany 11 stycznia 2021 roku raport Federacji Konsumentów. Sytuacja nie jest optymistyczna, a negatywną tendencję pogłębiła pandemia koronawirusa i lockdown.

Mieszkańcy wsi to niejedyna grupa, która cierpi z powodu wykluczenia cyfrowego. Podobne zjawisko zachodzi również w małych i większych miastach.

Sytuacja na wsiach wg raportu Federacji Konsumentów

Czym jest wykluczenie cyfrowe? Inaczej zwane również jako podział cyfrowy czy wykluczenie informacyjne jest zjawiskiem, w którym część osób w społeczeństwie nie ma dostępu do techniki informatycznej, tj. internetu, komputera, tabletu czy telefonu komórkowego.

Zjawisko to nie jest bynajmniej czymś marginalnym - w dzisiejszym świecie internet jest często podstawą funkcjonowania na co dzień. Przekonać się o tym można było już od początku organizowania pracy zdalnej lub nauki on-line dla uczniów.

Raport Federacji Konsumentów obnażył smutną prawdę: w wielu domach w Polsce na czas lockdownu nie ma wystarczającej liczby urządzeń elektronicznych, które umożliwiłyby dorosłym pracę, a dzieciom naukę. Efektem jest to, że rodzeństwo na czas nauki zdalnej dzieli się jednym komputerem, chociaż ma zajęcia w tych samych godzinach.

Czy rolnicy płacą podatek od nieruchomości? Rozwiewamy wątpliwościCzy rolnicy płacą podatek od nieruchomości? Rozwiewamy wątpliwościCzytaj dalej

Co więcej, 50-70 tysięcy uczniów nie ma w domu żadnego komputera lub tabletu, które umożliwiłyby im naukę na odległość. Kwestia ta dotyczy zarówno dzieci mieszkających w dużych i małych miastach, jak i ośrodkach wiejskich.

Szczegóły raportu

Według danych z raportu komputer posiada 83% gospodarstw domowych w Polsce. Reszta - 17%, w przeliczeniu około 2,13 miliona gospodarstw domowych (czyli około 5,5 miliona osób) nie może sobie pozwolić na taki zakup.

Na szczęście w przypadku domów, w którym mieszkają dzieci dostęp do sprzętu jest obecny w 97,4% przypadków. W gospodarstwach domowych, w których mieszkają tylko dorośli odsetek ten sięga 75%.

By walczyć z wykluczeniem cyfrowym potrzebna jest interwencja państwa oraz nakłady finansowe - brzmi jeden z wniosków opisywanego raportu. Jak podaje portal mojafirma.infor.pl wykluczenie cyfrowe jest nie tylko zakorzenione w zamożności poszczególnych gospodarstw domowych, lecz także w rynkowym podejściu operatorów oferujących usługi internetowe.

Na obszarach pozamiejskich operatorzy mają większy problem z szybkim zwrotem inwestycji związanych z budową odpowiedniej infrastruktury. Inaczej rzecz ma się z obszarami miejskimi, gdzie większość dostawców internetu sytuuje swoje punkty usługowe.

Niestety, w sytuacji gdy operator decyduje się na budowę sieci internetowych na obszarze nisko zurbanizowanym, często dla finansowej rekompensaty podnosi opłaty za internet, by utrzymać opłacalność inwestycji.

Jak widać wykluczenie cyfrowe jest wielowymiarowym problemem, którego źródła tkwią w - zdawałoby się - kompletnie niezwiązanych kwestiach, takich jak chociażby poziom zurbanizowania. Jedno jest pewne: polska wieś potrzebuje solidnego dofinansowania, by wszelkiego rodzaju wykluczenia i różnice w dostępie do dóbr były jak najszybciej likwidowane.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Następny artykuł