wspólna polityka rolna
unsplash.com / fot. Christin Hume
Autor Magdalena Więckowska - 12 Lutego 2021

Do 15 lutego trwają konsultacje społeczne. Tematem jest Plan Strategiczny WPR

Do 15 lutego każdy rolnik może zabrać głos w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Konsultacje społeczne odbywają się przez formularz internetowy i stanowią pierwszy etap rozmów z rolnikami.

Wspólna Polityka Rolna to zespół przedsięwzięć podejmowanych przez Unię Europejską m.in. na rzecz rozwoju wsi. Działania te mają charakter partnerstwa między rolnictwem a społeczeństwem krajów członkowskich Wspólnoty.

Konsultacje społeczne ws. Wspólnej Polityki Rolnej

Rolnicy mają doskonałą okazję, by swoimi opiniami mieć wpływ na projekt Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Konsultacje społeczne trwają do 15 lutego 2021 roku w formie on-line. Formularz do wypełnienia można znaleźć pod >tym< linkiem.

Na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się lista dokumentów do pobrania: wśród nich projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, harmonogram jego przygotowania, czy też diagnoza sektora rolno-spożywczego i rozwoju wsi. Na witrynie możemy przeczytać:

Pod dokumentami znajdą Państwo Formularz do zgłaszania propozycji zmian, który pozwoli na niezwłoczne przekazanie Państwa propozycji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Maszyny rolnicze poszły z dymem. Dramat rodzinnej firmy na MazowszuMaszyny rolnicze poszły z dymem. Dramat rodzinnej firmy na MazowszuCzytaj dalej

Jakie pola zawiera sam formularz do zgłaszania propozycji zmian? Jest on anonimowy i jego autorzy proszą o niewpisywanie do niego danych osobistych. W sytuacji, gdy respondent chciałby otrzymać bezpośrednią odpowiedź na swoją wątpliwość czy propozycję, może pozostawić w oddzielnym polu swój adres mailowy.

By uniknąć braku precyzji w kwestii krytyki projektu Planu Strategicznego, pierwsze pole formularza dotyczy części dokumentu, do którego zgłaszana jest proponowana zmiana. Kolejne okno przewidziane jest na opis proponowanej zmiany.

Wniosek nie obędzie się też bez uzasadnienia do propozycji ze strony rolnika - miejsce na wypowiedź znajduje się w kolejnym polu. Ważną informacją, którą podaje się w formularzu, jest podmiotowość prawna: swoje uwagi mogą zgłaszać nie tylko osoby fizyczne, ale także spółdzielnie, organizacje ekologiczne i pozarządowe, czy też instytucje finansowe i związki wyznaniowe.

WPR i przyszłość europejskiej wsi

Warto przypomnieć, że Wspólna Polityka Rolna jest zestawem działań, które są podejmowane wobec sektora rolnego na mocy postanowień zapisanych w Traktacie o funkcjonowaniu UniiEuropejskiej. Wszelkie przedsięwzięcia dotyczą jednak nie tylko rolnictwa, ale też ogrodnictwa, leśnictwa i uprawy winorośli.

Krajowy Plan Strategiczny ma obowiązywać po 2022 roku, a ma być zatwierdzony przez Radę Ministrów do września 2021 roku. Na rządowym portalu gov.pl podano:

Cele nowej WPR zorientowane są na rentowność i dochody gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przekrojowym celem jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

źródło: gov.pl, ppr.pl

Następny artykuł