wspólna polityka rolna
unsplash.com / fot. Paul Sidler
Autor Magdalena Więckowska - 16 Lutego 2021

WPR: pasy uprawne bez nawozów i oprysków. Ostry sprzeciw rolników wobec ekoschematu

Projekt Wspólnej Polityki Rolnej zakłada wspieranie zrównoważonego rolnictwa, a jego przejawem ma być m.in. propozycja zakładania pasów uprawnych, na których nie będzie się stosować oprysków ani nawozów. Propozycja ta została ostro skrytykowana przez środowisko rolnicze.

Propozycja Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej po 2022 roku dotyczy tzw. ekoschematów, za które rolnicy mają otrzymywać specjalne płatności.

Ekoschematy Wspólnej Polityki Rolnej

Ekoschematy mają zastąpić tzw. zazielenienie, za które rolnicy otrzymywali dotychczas specjalne dopłaty. Choć państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane wprowadzić je do systemu WPR, to rolnicy nie muszą z nich skorzystać. Jeśli tego nie uczynią, nie dostaną jednak dodatkowej płatności.

W nowej Wspólnej Polityce Rolnej obowiązującej po 2022 roku dodatkowo gratyfikowane ma być tzw. dostarczanie dóbr publicznych - chodzi tutaj o pozytywne działania na rzecz środowiska, klimatu oraz żywności. Ekoschematy mają być drogą, by te cele osiągnąć.

Ekoschemat, który wzbudził wiele emocji w środowisku rolniczym, dotyczy zakładania pasów uprawnych, na których nie będzie można stosować środków ochrony roślin i nawozów. Jak podaje portal cenyrolnicze.pl, pomysł tego typu nie spotkał się z przychylnym przyjęciem środowiska rolniczego.

Tragedia w Miesiączkowie: młody mężczyzna zajął się ogniem, wszystko na oczach ojcaTragedia w Miesiączkowie: młody mężczyzna zajął się ogniem, wszystko na oczach ojcaCzytaj dalej

Ekoschemat ten zakłada, że wydzielić trzeba będzie dwa pasy, które będą stanowiły 20% całości gruntów uprawnych, i na których rolnicy będą musieli wstrzymać się od stosowania środków ochrony roślin i nawozów. Jak twierdzą rolnicy, ich brak na dwóch pasach wpłynie na pozostałe 80% - doprowadzi do zachwaszczenia całych plantacji.

Niemały problem dla rolników

Na temat opisywanego ekoschematu swoją opinię wyraził Krajowy Związek Izb Rolniczych. Portal cenyrolnicze.pl cytuje:

- Brak stosowania środków ochrony roślin doprowadzi do porażenia plantacji chorobami oraz szkodnikami. Praktyka ta doprowadzi do obniżenia uzyskanych plonów oraz obniży jakość zebranego ziarna, szczególnie stosowanie pasów wewnątrz uprawy. Dodatkowo obowiązek obsiewania pasów innym gatunkiem niż pozostała część działki jest utrudnieniem czasochłonnym oraz spowoduje dodatkowe nakłady finansowe. Stanowi to ograniczenie dla gospodarstw nasiennych. Ponadto nie będzie możliwa do zrealizowania w niektórych regionach Polski ze względu na duże rozdrobnienie gospodarstw.

W ekoschemacie, który wzbudza tyle emocji u rolników, muszą znaleźć się dwa pasy obsiane roślinami (innych gatunków, niż na reszcie plantacji) o szerokości minimum 9 metrów, przy czym jeden z nich musi znajdować się wewnątrz działki.

Rolnik, poza niemożnością stosowania oprysków i nawozów, nie będzie miał możliwości składowania na tych pasach siana, słomy, obornika, czy innych odpadów. W sytuacji, gdy grunty rolne przylegają do granicy lasu, jeden z pasów musi przebiegać wzdłuż niej i mieć szerokość minimum 6 metrów.

Celem, który przyświeca idei ekoschematów jest chęć popularyzowania korzystnych dla klimatu i środowiska praktyk rolniczych. Warto dodać, że na dodatkowe płatności za wprowadzanie ekoschematów każdy kraj członkowski UE musi przeznaczyć 20% wszystkich płatności bezpośrednich w danym roku.

Zapraszamy na Twittera Rolnik Info twitter.com/rolnikinfo

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: cenyrolnicze.pl

Następny artykuł