Zasiłek opiekuńczy - wiadomości
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Aneta Wasilewska - 30 Listopada 2020

Dobra wiadomość dla rodziców. O dodatkowe pieniądze można ubiegać się do 24 grudnia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że rodzice mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia bieżącego roku. Przypominamy, kto może starać się o dodatkowe pieniądze i jaka jest wysokość pomocy dla rodziców, którzy sprawują opiekę nad swoimi dziećmi z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły i innej placówki.

- Od 30 listopada do 24 grudnia 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna - przekazano na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zasiłek opiekuńczy z KRUS

- Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki - dodano.

O dodatkowe pieniądze mogą ubiegać się rodzice i opiekunowie:

  • dzieci w wieku do ukończenia 8 lat,
  • dziecka legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy z KRUS przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Jak można dowiedzieć się na platformie kadry.infor.pl, zasiłek opiekuńczy nie będzie przyznawany, gdy rugi z rodziców może zapewnić opiekę lub poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku. Oczywiście osoba, która mogłaby zapewnić dziecku opiekę, nie może być osoba chora, całkowicie niedolna do pracy, niepełnosprawna psychiczne lub fizycznie, a także osoba, która prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność pozarolniczą.

Marta Manowska jednym zdjęciem wszystko potwierdziła. Fani Marta Manowska jednym zdjęciem wszystko potwierdziła. Fani "Rolnik szuka żony" są zachwyceniCzytaj dalej

Teksty wybrane dla Ciebie:

- Ubezpieczony nie uzyska prawa do zasiłku opiekuńczego w okresie przebywania na zasiłku chorobowym w związku z czasową niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym lub w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.
Prawo do zasiłku opiekuńczego nie przysługuje za okres, w którym ubezpieczony jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności. Ubezpieczony, który wykorzystał okres opieki w sposób niezgodny z celem tej opieki traci prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres - przekazuje portal kadry.infor.pl.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest za każdy dzień opieki przez okres nie dłuższy niż 14 dni (nie włączają się do tego dni wolne od pracy). Wysokość zasiłku opiekuńczego za każdy dzień opieki wynosi 32,41 zł (czyli/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr).

Wnioski o zasiłek opiekuńczy można składać od 30 listopada do 24 grudnia bieżącego roku.

Mieli przewozić mrożonki. Podczas kontroli policja odnalazła jednak coś zupełnie innegoMieli przewozić mrożonki. Podczas kontroli policja odnalazła jednak coś zupełnie innegoCzytaj dalej

Zobacz także w naszych serwisach:

Źródło: MRiRW, kadry.infor

Następny artykuł