Zwierzęta - kary
Pxhere CC0 Domena publiczna
Autor Aneta Wasilewska - 4 Listopada 2020

Czy jesteście za zwiększeniem kar dla osób, które nie sprzątają po swoich pupilach?

Zwierzęta towarzyszą coraz większej ilości Polaków, w przypadku posiadania psów, jednym z obowiązków, z których należy się wywiązać, jest sprzątanie po swoim pupilu podczas spacerów.

Jakie jest wasze zdanie na temat kar dla osób, które nie sprzątają po swoich zwierzętach?

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, nie ma jednoznacznych przepisów, z których wynikałoby jednoznacznie, ile powinien wynieść mandat za nie sprzątanie po zwierzętach domowych. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że każda gmina jest zobowiązana do ustalenia własnych zasad, dotyczących karania.

Tragedia: rolnik zabity przez maszynę. Michał umierał na rękach kuzynaTragedia: rolnik zabity przez maszynę. Michał umierał na rękach kuzynaCzytaj dalej

Zwierzęta to szereg obowiązków. Jakie są kary za niesprzątanie po swoich pupilach?

Oznacza to, że w różnych miastach mandaty mogą się między sobą różnić. W zależności od gminy koszt takiego mandatu to od 100 złotych do 500 złotych. Jednak z danych, które pojawiają się w sieci, wynika, że funkcjonariusze zazwyczaj decydują się na pouczenie, niż nałożenie mandatu.

- Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów - brzmi prawo, które stosowane jest w Warszawie.

- Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, w szczególności psy, należy: (…) 3) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach podziemnych, terenach zielonych (zieleńcach, parkach itp.). Zebrane psie odchody należy umieszczać w koszach na drobne odpady komunalne lub w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników - taki zapis obowiązuje mieszkańców Poznania.

DZISIAJ GRZEJE:
1.Tak wyraża się Marta Manowska. Niebywałe słowa do Polaków
2. Kontrolerzy mogą zapukać w każdej chwili. Nawet jeśli nie masz telewizora
3. Nagła zmiana. ARiMR ogłosiła nowe informacje ws pomocy dla sprzedawców kwiatów

Wszystko potoczyło się w mgnieniu oka. Niespodziewanie na drogę wylało się mięso dla zwierzątWszystko potoczyło się w mgnieniu oka. Niespodziewanie na drogę wylało się mięso dla zwierzątCzytaj dalej

- § 14. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. 2. Odchody zwierząt należy umieszczać w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub pojemnikach na zmieszane odpady komunalne.3. Obowiązki określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą osób korzystających z pomocy psów asystujących. - obowiązuje we Wrocławiu.

We wszystkich trzech wyżej wymienionych miastach mandat za nie sprzątanie po swoim pupilu wynosi 500 złotych. Uważacie, że kary te są wystarczająco wysokie?

ZOBACZ TAKŻE:

Źródło: Bezprawnik

Następny artykuł