Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Gospodarstwa rolne pod lupą gmin: kontrole trwają do 9 sierpnia
Redakcja RolnikINFO
Redakcja RolnikINFO 07.07.2024 01:00

Gospodarstwa rolne pod lupą gmin: kontrole trwają do 9 sierpnia

None
fot. materiały własne

Do 9 sierpnia gminy w całej Polsce mają obowiązek skontrolować gospodarstwa rolne pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących odprowadzania ścieków. Celem akcji jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona wód gruntowych. Gospodarstwa, które odprowadzają ścieki do rowów, narażone są na kary, a zaniedbanie kontroli przez gminę również wiąże się z konsekwencjami finansowymi.

Co sprawdzą kontrolerzy?

  • Czy właściciel posesji posiada umowę na wywóz nieczystości ciekłych z szamba.
  • Czy odbiór nieczystości ciekłych odbywa się regularnie.
  • Stan techniczny szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jak często odbywają się kontrole?

Zgodnie z prawem, kontrole powinny odbywać się przynajmniej raz na dwa lata. Niestety, w praktyce bywa różnie. Raporty wskazują, że w 2023 roku zaledwie co czwarta gmina skontrolowała wszystkie posesje z szambami lub oczyszczalniami.

Jakie są konsekwencje braku kontroli lub uchybień?

  • Dla właściciela posesji: mandat do 500 zł za utrudnianie kontroli (np. brak okazania rachunków) lub grzywna do 5 tys. zł nakładana przez sąd. Dodatkowo, kara może zostać nałożona za brak podłączenia do kanalizacji, jeśli jest to możliwe.
  • Dla gminy: kara do 50 tys. zł za brak przeprowadzenia kontroli w wymaganym terminie.

Co zrobić, aby uniknąć problemów?

  • Podpisz umowę na wywóz nieczystości ciekłych z szamba z licencjonowaną firmą.
  • Regularnie zamawiaj wywóz szamba – zgodnie z umową.
  • Zapewnij dostęp do szamba dla kontrolerów w wyznaczonym terminie.
  • Jeśli możesz, podłącz się do kanalizacji.