Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Ułatwiony rozwój biogazowni rolniczych
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 31.08.2023 15:09

Ułatwiony rozwój biogazowni rolniczych

Dokumenty
Domena publiczna

Do tej pory wymogi administracyjne blokowały rozwój większości biogazowni rolniczych. Nowe rozporządzenie ma to zmienić.

Uproszczone procedury

Procedury administracyjne dotyczące biogazowni rolniczych zostaną uproszczone. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 30 sierpnia br. opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Aktualnie trwają konsultacje publiczne w tej sprawie.

Biogazownie rolnicze w Polsce

– Zbyt wolny rozwój biogazowni rolniczych wynika m.in. z nadmiernych wymogów administracyjnych, które dotyczą wszystkich inwestycji niezależnie od rodzaju wykorzystywanych substratów. Przedmiotowy projekt rozporządzenia pozwala wyodrębnić spośród wszystkich biogazowni rolniczych, te inwestycje, w stosunku do których będzie możliwe ograniczenie części wymogów w celu ułatwienia i przyspieszenia tempa rozwoju tych inwestycji. – wskazano w Ocenie Skutków Regulacji.

Lista substratów możliwych do wykorzystania

W załączniku do rozporządzenia wskazano „szczegółową listę substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu”. Ustalono podział na: 

  • biomasę w postaci odchodów zwierzęcych, słomy i innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej;
  • inne substraty niezagrażające zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku, z wyszczególnieniem przedmiotów lub substancji, które spełniają warunki uznania za produkt uboczny.

Kiedy rozporządzenie zacznie obowiązywać?

Omawiane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji do projektu, od tego dnia „wszystkie ułatwienia w zakresie biogazowni rolniczych będą mogły być stosowane”. W szczególności dotyczy to możliwości zgłoszenia oświadczenia przez inwestora w toczących się postępowaniach, że jego inwestycja spełnia wymogi ustawy.

Właściciele funkcjonujących już biogazowni rolniczych, którzy wykorzystują tylko substraty określone w rozporządzeniu, „z dniem wejścia w życie rozporządzenia będą mogli nabyć uprawnienia do przekazywania rolnikom produktu pofermentacyjnego do bezpośredniego rolniczego wykorzystania”.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Tagi: MRiRW