RolnikInfo.pl > Wiadomości > Obniżono wymagania wobec części hodowców trzody chlewnej. Jest rozporządzenie
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 13.05.2023 18:11

Obniżono wymagania wobec części hodowców trzody chlewnej. Jest rozporządzenie

None
unsplash.com

W Polsce od 10 maja 2023 roku funkcjonuje nowe rozporządzenie podpisane przez ministra rolnictwa Roberta Telusa. Dotyczy ono obniżenia wymogów obejmujących chów świń, które rolnicy utrzymują na własny użytek w celu produkcji mięsa. 

Nowe rozporządzenie dla rolników hodujących trzodę chlewną

Rozporządzenie, które weszło w życie 10 maja 2023 roku, zostało podpisane przez szefa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Roberta Telusa 8 maja 2023 roku. Jak informuje MRiRW, nowe rozporządzenie “wprowadza zmiany polegające na zróżnicowaniu wymagań dla gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny”. Oznacza to tym samym szereg uproszczeń dla rolników, którzy produkują mięso na użytek własny z hodowanych przez siebie świń. 

Obniżenie wymagań względem chowu świń a ASF

Warto podkreślić, że wymagania, które zostały obniżone na mocy opisywanego rozporządzenia, mają pewne zastrzeżenia. Na obszarach, które są wolne od afrykańskiego pomoru świń (ASF), rolnicy będą mogli transportować świnie między gospodarstwami utrzymującymi trzodę chlewną wyłącznie na cele produkcji mięsa na użytek własny – o ile tylko gospodarstwa te są umiejscowione na obszarze tej samej lub sąsiedniej gminy. 

Co jednak należy zrobić, jeśli dany teren jest objęty ograniczeniami I-III w związku z występowaniem ASF? Zgodnie z rozporządzeniem i funkcjonującymi przepisami, rolnik będzie musiał postarać się o spełnienie wszystkich wymagań sanitarnych i zapewnienie wzmocnionych środków bioasekuracji (są one wymienione w załączniku trzecim do rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń). 

Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie?

Zgodnie z rozporządzeniem, posiadacze zwierząt nie będą już musieli sporządzać spisu swoich świń z podziałem na poszczególne grupy wiekowe, a także nie będą musieli regularnie aktualizować tego spisu. Zniesiony zostaje również obowiązek prowadzenia rejestru środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestracji osób wchodzących do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

Ponadto, nie będzie już wymagane, aby obsługa świń była wykonywana wyłącznie przez osoby zatrudnione w danym gospodarstwie. Nie będzie również obowiązkowe stosowanie środków higieny przed obsługą świń w celu ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Osoby z zewnątrz nie będą musiały być uniemożliwione wejścia do budynków, w których są utrzymywane świnie, a także nie będzie wymagane monitorowanie i zwalczanie gryzoni.

W przypadku gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami związanymi z występowaniem ASF i utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, nie będzie już obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa ani przed wjazdami i wyjazdami z takich gospodarstw.

Wprowadzone zmiany dotyczą także wykonywania badań laboratoryjnych w kierunku ASF w gospodarstwach zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami. Takie badania będą wykonywane tylko w przypadku podejrzenia ASF, a decyzja dotycząca konieczności ich wykonania będzie należeć do organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiązane
uprawa rzepaku
AMS - nowe narzędzie kontroli gospodarstw rolnych w rękach ARIMR
kukurydza
Afera z listami importerów zboża z Ukrainy. Więcej pytań niż odpowiedzi
minister rolnictwa
Nowej minister rolnictwa szykuje wielkie zmiany. Dotkną rolników i nie tylko