Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > PKBiPB i FBZPR krytykują projekt rządu: Nowe podatki drastycznie utrudnią życie rolnikom
Redakcja RolnikINFO
Redakcja RolnikINFO 08.07.2024 16:20

PKBiPB i FBZPR krytykują projekt rządu: Nowe podatki drastycznie utrudnią życie rolnikom

pieniądze, Ministerstwo Finansów
Iberion

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych (PKBiPB) oraz Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych (FBZPR) zdecydowanie sprzeciwiają się proponowanym zmianom w podatku od nieruchomości, zawartym w projekcie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. Ich zdaniem projekt jest skrajnie profiskalny i niekorzystnie wpłynie na obciążenia podatkowe rolników i przedsiębiorstw, w tym szeroko pojętego przemysłu rolno-spożywczego.

Organizacje te wskazują na szereg wad projektu, m.in.:

  • Odwrócenie kolejności kwalifikacji obiektów: Zgodnie z projektem, priorytetem będzie klasyfikacja obiektu jako budowli, a nie budynku. Oznacza to, że silosy, elewatory i inne obiekty, które dotychczas były opodatkowane jako budynki według powierzchni użytkowej, będą opodatkowane od wartości, co znacznie zwiększy wysokość podatku.
  • Powrót do koncepcji "całości techniczno-użytkowej": Projekt reintrodukuje tę kontrowersyjną koncepcję, która pozwala na opodatkowanie urządzeń i instalacji jako części budowli, nawet jeśli nie są one trwale związane z gruntem. Może to doprowadzić do opodatkowania szerokiego spektrum urządzeń, takich jak klimatyzatory, centrale wentylacyjne, agregaty prądotwórcze, elektrofiltry, transformatory, zbiorniki, a nawet całe linie produkcyjne.
  • Rozszerzenie katalogu budowli: Projekt obejmuje podatkiem dotychczas nieopodatkowane obiekty, takie jak kontenery i hale namiotowe. Dodatkowo, zmiana definicji trwałego związku z gruntem i wymogu wzniesienia obiektu budowlanego umożliwi objęcie podatkiem urządzeń i zbiorników montowanych na terenie zakładu produkcyjnego.
  • Dopuszczenie opodatkowania budowli wewnątrz budynków: Projekt dopuszcza opodatkowanie linii produkcyjnych, taśmociągów, przenośników, zbiorników i sieci technicznych zlokalizowanych wewnątrz budynków. Jest to sprzeczne z dotychczasową praktyką i orzecznictwem.

Czy to oznacza podwyżki cen?

PKBiPB i FBZPR podkreślają, że nowe obciążenia podatkowe zostaną przerzucone na konsumentów, co doprowadzi do podwyżek cen żywności i innych dóbr. Dodatkowo, projekt zniechęca do inwestowania i pogarsza konkurencyjność polskich firm na rynku międzynarodowym.

Organizacje te apelują do Ministerstwa Finansów o całkowite przepracowanie projektu w drodze dialogu społecznego i międzybranżowego. Nowe rozwiązania powinny być sprawiedliwe, przejrzyste i nie tak drastycznie negatywne w skutkach dla polskich firm i rolników.

Główne zagrożenia

PKBiPB i FBZPR apelują do Ministerstwa Finansów o całkowite przepracowanie projektu zmian w podatku od nieruchomości. Nowe przepisy powinny być proste, przejrzyste i sprawiedliwe. Należy również wziąć pod uwagę negatywne skutki proponowanych zmian dla polskich firm i rolników.

Ich zdaniem proponowane rozwiązania wiążą się z następującymi zagrożeniami:

Chaos w rozliczaniu podatku:

Organizacje te wskazują, że proponowane zmiany spowodują chaos w rozliczaniu podatku od nieruchomości. Nowe przepisy są niejasne i skomplikowane, co doprowadzi do wzrostu liczby sporów między podatnikami a organami skarbowymi.

Skala obciążeń podatkowych:

PKBiPB i FBZPR podkreślają, że skala proponowanych obciążeń podatkowych jest gigantyczna. Nowe przepisy obejmą podatkiem wiele urządzeń i instalacji, które dotychczas nie były opodatkowane. To negatywnie wpłynie na opłacalność działalności rolniczej i przetwórczej oraz zmniejszy konkurencyjność polskich firm na rynku międzynarodowym.

Brak przyjazności dla inwestycji:

Organizacje te uważają, że proponowane zmiany nie są przyjazne dla nowych inwestycji. Nowe przepisy zniechęcają do inwestowania w Polsce, co może negatywnie wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki.