RolnikInfo.pl > Wiadomości > Po 1 mln zł dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej. Rząd obiecuje
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 01.10.2023 10:42

Po 1 mln zł dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej. Rząd obiecuje

minister Anna Moskwa
MKiŚ

Najnowsza inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma na celu uhonorowanie gmin o najwyższej frekwencji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu. Zgodnie z zapewnieniem rządu, gminy te otrzymają dotacje sięgające nawet 1 miliona złotych, przeznaczone na termomodernizację, remont i wyposażenie remiz strażackich.

Nagrody za wysoką frekwencję wyborczą

Jak przekazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, gminy do 20 tysięcy mieszkańców, które wyróżnią się najwyższą frekwencją wyborczą w swoim powiecie, będą miały szansę na sfinansowanie kompleksowej termomodernizacji remiz strażackich. Dofinansowanie obejmuje wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne, instalację odnawialnych źródeł energii (OZE), a także remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. Wartość przyznanej dotacji dla jednej remizy może sięgnąć nawet 1 miliona złotych.

– Remizy ochotniczych straży pożarnych (OSP) to centrum aktywności społecznej w gminach. To miejsce spotkań mieszkańców, kół gospodyń wiejskich, sołtysów czy strażaków. W ostatnich latach doposażyliśmy OSP w całej Polsce w  ok. 3700 wozów ratowniczo – gaśniczych i niezbędny sprzęt. Teraz priorytetem jest unowocześnienie strażnic. Tak, aby w każdym zakątku Polski rozwijać takie lokalne miejsca obywatelskiej aktywności – przekazała szefowa MKiŚ Anna Moskwa.

Nowe remizy dla sprawniejszych działań: wsparcie dla strażaków ochotników

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, podkreśla, że odnowione remizy umożliwią strażakom ochotnikom jeszcze sprawniejsze działanie na rzecz społeczności lokalnych. Wsparcie finansowe ma za zadanie nie tylko uhonorować aktywność wyborczą, ale także zainwestować w infrastrukturę wspierającą bezpieczeństwo i skuteczność działań strażackich.

Realizacja dotacji w 2024 roku: procedury i priorytety Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Rząd zapowiada, że dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w roku 2024, zgodnie z określonymi procedurami. Cała inicjatywa wpisuje się w ramy programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także zaleceń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 

źródło: MKiŚ