Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > 1000 zł miesięcznie dla ojców. Jest kilka warunków
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 04.05.2023 11:01

1000 zł miesięcznie dla ojców. Jest kilka warunków

None
unsplash.com

KRUS poinformował, że od 26 kwietnia 2023 roku ojciec dziecka objęty ubezpieczeniem społecznym rolników może ubiegać się o zasiłek macierzyński w wymiarze 9 tygodni, jeżeli matka dziecka była we wspomnianym dniu uprawniona do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie wynosi 1000 zł miesięcznie.

KRUS informuje o zasiłkach dla ojców

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej, że od 26 kwietnia 2023 roku istnieje możliwość pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ojców przez 9 tygodni. By ojciec dziecka miał możliwość pobierać świadczenie, matka pociechy w dniu 26 kwietnia 2023 roku była objęta uprawnieniem do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Jak wyjaśnia KRUS w komunikacie, zasiłek będzie przekazywany świadczeniobiorcy w ramach kontynuacji wcześniejszego zasiłku macierzyńskiego przysługującego matce dziecka. 

Kwota zasiłku dla ojców i czas złożenia wniosku

Kwotę zasiłku macierzyńskiego za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu. Ojciec dziecka ma prawo do świadczenia przez cały czas trwania wcześniej przyznanego zasiłku macierzyńskiego matce.

Warto też pamiętać, że ojcu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński tylko wtedy, gdy złoży wniosek o jego przyznanie w ciągu trzech miesięcy od zaprzestania pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka.

Ojcowie z tytułu przysposobienia dziecka również mają prawo do zasiłku

Ojciec dziecka objętego przysposobieniem również ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 1000 zł miesięcznie, jeśli dziecko jest w wieku do 14 lat i wydano postanowienie sądu opiekuńczego o przysposobieniu rodzinie.