Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Uprawy > Bezpieczny zakup środków ochrony roślin. O czym warto pamiętać?
Zuzanna Rucińska
Zuzanna Rucińska 26.06.2023 08:00

Bezpieczny zakup środków ochrony roślin. O czym warto pamiętać?

Rolnik pryskający rośliny
unsplash.com

Kupowanie produktów od sprawdzonych producentów i dystrybutorów środków ochrony roślin pomoże oszczędzić wielu kłopotów, a także zachować bezpieczeństwo upraw oraz zdrowie człowieka. Poznaj proste zasady zakupu środków ochrony roślin, które pozwolą uniknąć strat finansowych oraz konsekwencji prawnych.
 

Postaw na sprawdzone produkty

Kampanie edukacyjne prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, a także Policję przypominają o unikaniu zakupu środków ochrony roślin, których pochodzenie nie jest nam znane. Jak podają eksperci, kupując produkty z bagażnika, na straganie, od pośrednika z zagranicy, kolegi czy spod lady możemy zostać narażeni na zakup nielegalnych środków, których posiadanie oraz wykorzystywanie w gospodarstwie jest surowo zabronione i karalne.

Warto pamiętać, że do ochrony upraw, właściciele gospodarstw mogą używać wyłącznie środków ochrony roślin, które zostały dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aktualny rejestr środków ochrony roślin został udostępniony na stronie internetowej MRiRW i jest aktualizowany na bieżąco.

Jak podają wytyczne sporządzone przez PIORiN „Środki ochrony roślin należy nabywać jedynie w punktach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia w nich tego rodzaju regulowanej działalności, będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Preparaty do ochrony roślin znajdujące się w sprzedaży powinny być w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Etykieta znajdująca się na opakowaniu środków musi być sporządzona w języku polskim, a jej treść powinna być zgodna ze wzorem zatwierdzonym decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

„Kupując podrobione środki ochrony roślin tracisz wiele razy”

Wybór tańszych i bardzo często nie przebadanych produktów dostępnych na rynku może narazić gospodarzy na długofalowe, negatywne skutki. Nielegalne środki ochrony roślin zawierają niezidentyfikowane substancje czynne, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Ponadto, niektóre produkty niewiadomego pochodzenia mogą nie wykazywać żadnego działania lub całkowicie niszczyć plony. Zakup certyfikowanego środka ochrony roślin oraz stosowania go zgodnie z instrukcją podaną przez producenta, w większości przypadków skutkuje zdrowym i bezpiecznym plonem.

Składy preparatów objętych pozwoleniem dopuszczającym do obrotu na rynku są bardzo często ściśle kontrolowane i regularnie badane pod kątem szkodliwości dla człowieka i środowiska naturalnego. Wszystkie wprowadzane w obrębie gospodarstwa preparaty wpływają na funkcjonowanie organizmów żywych. Każdy gospodarz powinien więc zadbać o to, aby produkty stosowane wśród upraw, pochodziły z wiadomych źródeł oraz posiadały przebadany i zarejestrowany skład. Dostosowywanie się do tych zasad przyniesie wiele korzyści, nie tylko finansowych, ale również zdrowotnych. Co więcej, pozwoli na wspieranie legalnych producentów środków ochrony roślin oraz utrzymywanie gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej.

Konsekwencje prawne i finansowe

Jak podaje PSOR, stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin może powodować utratę dotacji unijnych, na podstawie naruszenia zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) oraz odebranie wszelkich ważnych certyfikatów. Co więcej, według polskiego prawodawstwa za sprowadzanie i handel nielegalnymi środkami ochrony roślin grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo zdaniem PIORiN „Stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin, może powodować wiele problemów związanych z zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska, takich jak toksyczne pozostałości pestycydów w żywności, narażenia użytkownika podczas stosowania tych środków, zniszczenie upraw lub też niewystarczającą skuteczność produktu prowadzącą do zmniejszenia ilości, lub jakości plonu, co w efekcie obniża dochody rolnika”. Warto również pamiętać, aby po każdym zakupie danego produktu zachować jego paragon lub fakturę. Taki dokument może posłużyć za dowód w razie inspekcji uprawnionych do tego jednostek.