Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Duże zmiany w KRUS. Są nowe zasady wypłaty ważnego świadczenia
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 05.01.2024 22:19

Duże zmiany w KRUS. Są nowe zasady wypłaty ważnego świadczenia

None
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Podlegasz ubezpieczeniu w KRUS? Czy składki za ciebie opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta? Od 1 stycznia 2024 roku zmieniły się przepisy, które być może dotyczą ciebie. Sprawdź, co uległo zmianie.
 

Zmiany w KRUS. Prowadzisz gospodarstwo rolne lub pracujesz w nim? Musisz o tym wiedzieć

"Od 1 stycznia 2024 r., rolnicy oraz domownicy ubiegający się po raz pierwszy o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna nie będą zobowiązani do zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym. Wobec czego, po przyznaniu im któregokolwiek z tych świadczeń, będą nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, tj. zarówno ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, jak i wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, przy czym sami będą opłacać składki z tytułu tego ubezpieczenia do KRUS"- możemy przeczytać na portalu "gov.pl"


Osoby, które jak dotąd korzystały z tej formy wsparcia, nie mogły prowadzić gospodarstwa rolnego ani tym bardziej w nim pracować, nawet jeśli byli tylko domownikami. Dotychczas podlegały w KRUS wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek, za które składki na to ubezpieczenie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 

Można dostać 900 złotych na ferie. Skorzystają dzieci urodzone w tych latach

Co z zasadą praw nabytych?

Nadal obowiązuje zasada praw nabytych. Co to znaczy w praktyce? Dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna przed końcem ubiegłego roku, zachowają prawo do wymienionych świadczeń na dotychczasowych warunkach. Z drugiej strony, ci beneficjenci nie będą mogli podejmować zatrudnienia czy pracy zarobkowej ani tym bardziej prowadzić działalności rolniczej. W takim przypadku pozostaną ubezpieczeni w KRUS na wniosek, a za składki emerytalno-rentowe opłacać będzie włodarz gminy lub miasta w zależności od miejsca zamieszkania.


" Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 r. życia, które pobierają już świadczenie pielęgnacyjne przyznane im zgodnie z aktualnymi przepisami i które będą chciały po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, będą również musiały złożyć nowy wniosek o to świadczenie z jednoczesnym oświadczeniem o rezygnacji ze „starego”, dotychczas otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego"- informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na portalu "gov.pl"
 

Jaka kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 roku?

Od dnia 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2988 zł i nie jest ono uzależnione od kryterium dochodowego rodziny.  Zmienione przepisy rozszerzają również grupę osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Od nowego roku świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać tym opiekunom:

  • matce albo ojcu,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 

Tagi: KRUS