Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > 70 proc. dopłaty do składki dla części rolników. Ruszył nabór wniosków
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 27.05.2023 11:00

70 proc. dopłaty do składki dla części rolników. Ruszył nabór wniosków

pieniądze
Iberion.pl

“Zarządzanie ryzykiem” to kolejne działanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którego ramach otwarto nabór wniosków o pomoc finansową dla rolników. Od 24 maja 2023 roku o wsparcie mogą wnioskować hodowcy ubezpieczający swoje zwierzęta od salmonellozy. 

Wsparcie finansowe dla rolników w ramach PROW 2014-2020

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, rozpoczął się kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania o nazwie "Zarządzanie ryzykiem". Celem tego działania jest udzielenie wsparcia rolnikom, którzy podejmują środki zapobiegawcze i ubezpieczają swoje zwierzęta wybranych gatunków na wypadek wystąpienia salmonellozy.

Właśnie od 24 maja otwarty jest nabór wniosków, dający szansę rolnikom na otrzymanie wsparcia finansowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa hodowli zwierząt i minimalizacji ryzyka związanego z salmonellozą. Ubezpieczając swoje stada przed tym groźnym schorzeniem, rolnicy mają możliwość otrzymania pomocy, która pomaga w pokryciu kosztów związanych z leczeniem, dezynfekcją lub wprowadzeniem środków zapobiegawczych.

Która grupa rolników może otrzymać wsparcie?

Dofinansowanie w ramach tego programu może zostać przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy prowadzą zarejestrowaną działalność produkcyjną oraz posiadają prawo do nieruchomości, na której prowadzą chów zwierząt. Oprócz hodowców, możliwość ubiegania się o tę pomoc mają również producenci rolni, którzy są wspólnikami spółki cywilnej. Dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, wsparcie finansowe może być udzielane również przedsiębiorcom zagranicznym, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski. W ten sposób program ten otwiera drzwi do wsparcia dla szerokiego spektrum podmiotów związanych z produkcją zwierzęcą, włączając w to rolników, hodowców oraz przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.

Jakie inne warunki należy spełnić, by otrzymać dopłatę?

Aby móc skorzystać z tej formy pomocy, konieczne jest posiadanie w ramach prowadzonej działalności rolniczej ważnej umowy ubezpieczenia zwierząt przed ryzykiem wystąpienia szkód spowodowanych zakażeniem bakterią salmonelli. W przypadku hodowli drobiu, umowa ubezpieczenia musi dotyczyć co najmniej 1000 sztuk, takich jak nioski, kurczęta, gęsi lub indyki rzeźne. Natomiast w przypadku hodowli świń, wystarczy ubezpieczyć co najmniej 14 zwierząt przed salmonellozą, a jeśli chodzi o bydło, minimalna liczba ubezpieczanych zwierząt wynosi 4.

Pomoc finansowa jest udzielana w postaci 70 proc. dopłaty do składki ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że polisa obejmuje wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód przekraczających 20 proc. Okres objęty umową ubezpieczenia nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku, a osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może korzystać z innych form dopłat do ubezpieczenia.

Wnioski o pomoc można składać do 21 czerwca w biurach powiatowych Agencji, które są właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można dostarczyć osobiście, wysłać za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej lub skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Istnieje również możliwość złożenia wniosku poprzez formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR, upraszczając tym samym proces ubiegania się o pomoc.