Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wiadomości > Awanse dla nauczycieli z resortowych szkół rolniczych
Justyna  Nachman
Justyna Nachman 29.09.2023 09:30

Awanse dla nauczycieli z resortowych szkół rolniczych

Ślubowanie nauczycieli
MRiRW/gov.pl

Dzisiaj odbyła się uroczystość odebrania ślubowania od nauczycieli mianowanych oraz wręczenieaktów nadania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w szkołach rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ważna rola nauczycieli

Podczas dzisiejszej uroczystości Robert Telus pogratulował nauczycielom awansu, jednocześnie podkreślając ich niezwykle ważną rolę w społeczeństwie. Minister rolnictwa podziękował im również za pasję i za spełnianie misji, którą jest ten zawód 

– Przede wszystkim chcę Wam podziękować jako rodzic, że wspieracie nas w wychowaniu młodzieży – zwrócił się minister Robert Telus do nauczycieli.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że to właśnie od pedagogów w ogromnej mierze zależy, jaka będzie wyglądała Polska za kilka lat.

– Przekazujecie uczniom nie tylko wiedzę, lecz także wartości – miłości do Ojczyzny i do ziemi. Ważne jest aby przekazywać te wartości, a także uczyć, że ziemia jest nie tylko po to, aby ją wykorzystywać, ale że należy to robić z poszanowaniem natury i klimatu – podkreślił minister Telus.

Rozwój zawodowy nauczycieli w resortowych szkołach rolniczych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadaje nauczycielom zatrudnionym w prowadzonych przez niego szkołach stopień awansu nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego od 2007 r. – jako organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny nad tymi szkołami. Dziś takich zespołów szkół jest już 61.

Uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli stanowi dalszy etap kariery zawodowej, będący podsumowaniem kilku lat pracy. Taki awans wiąże się m.in. z wyższym wynagrodzeniem i możliwością dalszego rozwoju zawodowego. Od roku 2007 do awansu zawodowego w resortowej sieci szkół przystąpiło łącznie 1458 nauczycieli.

Ślubowanie

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel, zgodnie z art. 15 ustawy Karta Nauczyciela, składa ślubowanie o treści:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Źródło: MRiRW/gov.pl

Tagi: MRiRW