Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Finanse i Prawo > Dotacje na walkę z ASF. Zmiana terminu naboru wniosków
Magdalena Maffioli
Magdalena Maffioli 07.10.2023 13:21

Dotacje na walkę z ASF. Zmiana terminu naboru wniosków

świnie
unsplash.com

Rolnicy zainteresowani wsparciem na "Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń" mają dodatkowe dwa tygodnie na złożenie wniosków. Termin naboru został przesunięty na 20 października 2023 r., a cały proces odbywa się wyłącznie online za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (PUE ARiMR). Środki dofinansowania pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Kto może starać się o dofinansowanie na walkę z ASF?

Wsparcie na przeciwdziałanie ASF mogą ubiegać się rolnicy, zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Warunkiem jest prowadzenie chowu lub hodowli co najmniej pięćdziesięciu świń rocznie, w tym hodowli świń ras rodzimych lub ras czystych. Zainteresowani muszą prowadzić działalność zarejestrowaną na nieruchomości objętej planowaną inwestycją, a także być wpisani do ewidencji producentów.

Cel I zakres wydatków z dofinansowania

Środki finansowe można wykorzystać na różnorodne cele, takie jak budowa ogrodzenia, utworzenie zadaszonej strefy dezynfekcyjnej, zakup urządzeń do dezynfekcji, zapewnienie środków do dezynfekcji dla personelu zajmującego się zwierzętami, budowa lub modernizacja magazynu na słomę, ustawienie silosu na paszę, czy zapewnienie oddzielnej przestrzeni dla świń.

Warunki finansowania i zaliczki dla rolników

Limit dofinansowania w ramach Programu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027 wynosi 100 tys. zł. Rolnicy mogą liczyć na refundację 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dla inwestycji związanych z budową ogrodzenia obowiązują odrębne stawki. Dodatkowo, rolnicy mogą ubiegać się o 50-procentową zaliczkę, którą należy złożyć wraz z wnioskiem, zabezpieczając ją wekslem in blanco. Warto podkreślić, że nie wymaga się już gwarancji bankowej, co było standardem w ramach poprzedniego wsparcia PROW 2014-2020.

 

źródło: ARiMR

Tagi: ASF