Wyszukaj w serwisie
wiadomości ceny zwierzęta uprawy maszyny finanse i prawo biznes Wieś
RolnikInfo.pl > Wieś > Ile wynoszą zarobki sołtysa w Polsce? Tego nie spodziewał się nikt
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 15.01.2024 22:27

Ile wynoszą zarobki sołtysa w Polsce? Tego nie spodziewał się nikt

plik banknotów
Pixabay/gosiak1980

Sołtys to najważniejsza osoba na wsi. Mało kto wie, że osoba pełniąca tę rolę, otrzymuje co miesiąc pieniądze. Zapewne wielu ciekawi, ile obecnie dostaje się za reprezentowanie wsi. Sprawdziliśmy, jakie wynagrodzenie otrzymuje sołtys w 2024 roku oraz co należy do jego kompetencji

Rola sołtysa na wsi

Funkcja sołtysa znana jest ludziom już od średniowiecza. Urząd sołtysa został utworzony na przełomie XII i XIII wieku, we wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Pierwszym sołtysem zostawał zasadźca, który reprezentował interesy feudalnego pana. Od tamtych czasów zmieniała się rola sołtysa oraz spektrum jego działania, jedynie nazwa pozostała taka sama. Z ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wnika że, sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, czyli w jednostce pomocniczej gminy. 

Zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy  W Polsce urzęduje około 40 tysięcy sołtysów i sołtysek. Jednym z wielu obowiązków przedstawiciela sołectwa jest organizowanie zebrań wiejskich, na których z reguły omawiane są sprawy takie jak:

 • uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa;
 • rozpatrywanie sprawozdań z pracy organów sołectwa;
 • wybór i odwoływanie sołtysa oraz członków rady sołeckiej, oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu;
 • opiniowanie na wniosek rady sołeckiej projektów jej uchwał;
 • podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy.
Zmiany klimatyczne, a uprawa roli. Co rolnik musi wiedzieć o technologiach?

Kto może zostać sołtysem?

Sołtys jest zwierzchnikiem sołectwa, w skład którego wchodzi jedna lub więcej miejscowości. Wybiera się go podczas głosowania, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych i uprawnionych do tego mieszkańców. 

Kadencja sołtysa trwa 4 lata. Tak samo wybiera się członków rady sołeckiej. Najlepszym kandydatem do pełnienia tego urzędu jest osoba, której działania będą sprzyjać dobru wszystkich mieszkańców. 

Sołtysem może zostać każda osoba, która jest obywatelem polskim albo posiada obywatelstwo Unii Europejskiej. Oczywiście, taki kandydat musi mieć ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania) oraz powinien być mieszkańcem danego sołectwa. W statucie sołectw istnieje również zapis, że kandydat ubiegający się o ten urząd nie może być karany.

Sołtys nie może liczyć na dobre pieniądze

Najważniejsza i najbardziej budząca kontrowersje kwestia dla ludzi, którzy twierdzą, że sołtys zarabia wielkie pieniądze. Otóż nie. Sołtys pełni swoją funkcję społecznie, co oznacza, że nie otrzymuje pensji. Może jednak liczyć na dietę, którą co rok uchwala Rada Gminy. Stawka diety wynosi w zależności od wielkości danego sołectwa i zamożności gminy od 10-500 zł miesięcznie. 

Jednakże, jeśli radni i wójt gminy w trakcie posiedzenia zadecydują (zgodnie z prawem), że sołtys ten będzie pełnić swoją funkcję wyłącznie społecznie, wówczas nie przyznają żadnych pieniędzy. Do najważniejszych kompetencji włodarza wsi należą:

 • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 • zwoływanie zebrań wiejskich, (w tym celu rozwiesza ogłoszenia o zebraniu wiejskim w miejscu i terminie określonym w statucie sołectwa);
 • realizowanie uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, a także umożliwianie zapoznania się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa;
 • w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonywanie poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego;
 • uczestniczenie w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania;
 • zobowiązanie do udziału w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.
Tagi: Sołtys