RolnikInfo.pl
ARiMR - nabór

ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Zbliża się koniec naboru w ARiMR. Tylko do 26 lutego można ubiegać się o pomoc

7 Lutego 2021

Autor tekstu:

Aneta Wasilewska

Udostępnij:

Jedynie do 26 lutego bieżącego roku, rolnicy mogą wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o pomoc, mowa o inwestycjach mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tysięcy złotych.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 rozpoczął się 29 grudnia 2020 roku, a zakończy się 26 lutego 2021 roki. 

- Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 970 i 2183 oraz z 2020 r. poz. 1939) - informuje ARiMR.

Na jakie inwestycje można otrzymać pomoc?

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomoc przyznawana jest na innowacje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich. ARiMR zaznacza, że chodzi o inwestycje, które zapewnią między innymi: 

a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w "Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" przyjętym na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 310 z późn. zm.), dotyczących warunków przechowywania: nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub kiszonek, przy czym ten rodzaj pomocy przysługuje wyłącznie młodemu rolnikowi na zasadach określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego, lubb) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, przy czym pomoc na operację obejmującą taką inwestycję przyznaje się, w przypadku gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych albo w przypadku, gdy operacja ta obejmuje również realizację inwestycji, która zapewni dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie.

- Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji. 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika, 50% kosztów w przypadku pozostałych beneficjentów. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł - poinformowano na stronie rządowej.

Składanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wnioski oraz formularze, które należy złożyć w ARiMR, znaleźć można na stronie Agencji >tutaj<. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, bądź przesyłką rejestrowaną, bądź za pośrednictwem sieci, w formie dokumentu elektronicznego. 

Warto jednak pamiętać, że w ramach jednego naboru, wniosek można złożyć jeden raz. 

- W przypadku złożenia w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa, ARiMR rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami Agencja nie przyznaje pomocy - informuje Agencja.

Nie później niż 50 dni od 26 lutego 2021 roku prezes Agencji do publicznej wiadomości, na stronie ARiMR przedstawi informacje o kolejności przysługiwania pomocy.

Artykuły polecane przez redakcję RolnikInfo:

Źródło: ARiMR, Gov.pl/Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aneta WasilewskaAutor

Absolwentka filologii ukraińskiej.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@rolnikinfo.pl

Podobne artykuły

krus

Finanse i Prawo

KRUS: podano nowe kwoty składek miesięcznych w IV kwartale 2021 roku

Czytaj więcej >
sejm dom jednorodzinny

Finanse i Prawo

Zmiana prawa budowlanego. Sejm przegłosował ustawę w ramach Polskiego Ładu

Czytaj więcej >
nawałnica

Finanse i Prawo

Trąba powietrzna i potężna nawałnica. Straty są ogromne, poznaliśmy oficjalne szacunki

Czytaj więcej >
dopłaty prąd

Finanse i Prawo

Zapowiedziano dopłaty do cen prądu. Wytypowano 6% gospodarstw domowych

Czytaj więcej >
arimr

Finanse i Prawo

ARiMR: poważne zmiany ws. składania wniosków o dotacje

Czytaj więcej >
grzybobranie

Finanse i Prawo

Grzybobranie. Za jeden błąd grożą nawet trzy lata więzienia

Czytaj więcej >